Støt nu

ADRA Business

ADRA Business har eksisteret siden 2001 og har været en aktiv organisation både ude og hjemme.

De første år arrangerede ADRA Business med stor succes ture til Uganda for medlemmerne med projektbesøg. Herhjemme arrangeredes der koncerter med bl.a. Trine Gadeberg, Stig Rossen og Etta Cameron samt en rækker koncerter med gospelkor.

Ud over kontingent, støtter mange med større donationer til eksempelvis huse for hjemvendte flygtninge. En af de positive effekter fra projektbesøgene var desuden, at et computerfirma efterfølgende hjalp med at
skaffe netadgang til Bugema Universitetet i Uganda, hvor der stod 125 computere doneret fra USA, og der blev bygget en netcafé med 20 nye computere – et projekt til ca. 1 mio. kr.

inetcafe

ADRA Business var også med indover med hjælp til et par andre større ADRA-arrangementer. Fem små film med skuespillerne Anne Louise Hassing og Trine Gadeberg blev optaget i Rwanda, og et større arrangement løb af stablen grundlovsdag 2012, hvor en stort opsat musical "Demokrati til tiden" blev fremført af fem skoler på trappen foran folketinget. Statsminister Helle Thorning og uddannelsesminister Christine Antorini holdt grundlovstale og Felix Schmidt var vært.

hellet

Her er kun nævnt nogle af de mange aktiviteter der har været afholdt i ADRA Business regi.

I de seneste år har der generelt været fokus på alternative former til at skabe lokal vækst og arbejde i afrikanske lande via partnerskaber, og ADRA Business vil tilpasse sig denne ændring i efterspørgsel efter ydelser i både dansk og afrikansk regi, omfattende filantropi, CSR og partnerskaber. Derfor er det besluttet at udvide ADRA Business til at opdyrke nye partnerskaber mellem virksomheder i Danmark og Afrika.

Vi ser frem til nogle givtige og udviklende aktiviteter, hvor vi er med til at skabe nye arbejdspladser og vækst både i de afrikanske lande og herhjemme. På den måde er vi ligeledes med til at reducere fattigdom, skabe livsgrundlag for flere og skabe en mere retfærdig fordeling af goderne i verden. Vi kalder det ADRA facilitering, med målet om at hjælpe danske og afrikanske virksomheder til at finde sammen i fælles interesse og i synergi lede til mange fordele og positive afkast.

I tilfælde af spørgsmål kontakt da ADRA Danmarks generalsekretær Jens Vesterager på tlf: 45587702, E-mail: jenves@adra.dk