Støt nu

Nødhjælp

Libanon
Vi hjælper mennesker i akut nød i Sudan, Sydsudan, Libanon, Syrien og Yemen.

ADRA Danmark deltager gennem ADRA-netværket i akutte nødhjælpsindsatser verden over. Vi har i mange år fokuseret vores indsats på flygtninge og har stor erfaring med nødhjælp ved naturkatastrofer og konfliktsituationer.

Gennem vores netværk - med kontorer i mere end 130 lande - har vi en stærk, lokal forankring og er parate til at rykke ud med solid og effektivt koordineret nødhjælp.

ADRA Danmarks arbejde med nødhjælp sker i to trin:

ikon Afhjælpe akutte behov som mad, husly,  sundhedspleje, rent vand og sanitære forhold

ikon Genopbygning


Når ADRA Danmark yder nødhjælp, samarbejder vi med de lokale ADRA kontorer. Vi hjælper blandt andet ofre, der kæmper med psykologiske ar og mennesker som har mistet familiemedlemmer og deres hjem. Infrastruktur og institutioner skal genopbygges, og der skal findes løsninger til forebyggelse og beskyttelse i tilfælde af fremtidige katastrofer.

Genopbygning af lokalsamfundet handler om at afhjælpe de mest presserende humanitære behov og sikre en bæredygtig fremtid og selvstændig udvikling.

Langsigtet nødhjælpsarbejde

Som en del af ADRA Danmarks nødhjælpsarbejde prøver vi at skabe sammenhæng mellem nødhjælp, genopbygning og udvikling. Når konflikter eller naturkatastrofer rammer, udgør uddannelse en vigtig del af genopbygningsarbejdet. Uddannelse er også på lang sigt med til at sikre udviklingen i et lokalsamfund og giver de berørte mulighed for at komme videre med deres liv.

Her arbejder vi…