Støt nu

Udvikling

Vores udviklingsarbejde foregår i nogle af verdens fattigste lande. Vi arbejder sammen med fattige og udsatte mennesker for at skabe forandringer, der kan få dem ud af fattigdommen. Vi støtter mennesker til at få en stemme, så de kan blive hørt og få indflydelse på deres eget liv og lokalsamfund - og vi giver dem værktøjer til at skabe deres egen fremtid.

ADRA Danmarks udviklingsarbejde handler om at skabe:

ikon Langsigtede og bæredygtige løsninger

ikon Ejerskab

ikon Et styrket civilsamfund

ikon Personlig værdighed

  

burundi-udvikling

 

Fokusområder

ADRA Danmark arbejder med udvikling i Burundi, Malawi, Rwanda, Sydsudan, Sudan, Uganda, Zimbabwe og DR Congo, hvor fokus er at mindske fattigdom gennem bæredygtigt arbejde med uddannelse, sundhed og fødevaresikkerhed.

Uddannelse

Vi er fortaler for uddannelse og personlig udvikling for alle, men arbejder især på at fremme piger og kvinders ret til uddannelse.

ADRA Danmark vil sikre adgang til uddannelse i udsatte områder. Velfungerende skoler spiller en stor rolle for, at børn udvikler deres evne til at håndtere de udfordringer, de møder i livet. Uddannelse forhindrer, at børn bliver voksne analfabeter med få ressourcer, men i stedet fuldt ud kan tage del i udviklingsprocesser og bekæmpe fattigdom både lokalt, nationalt og globalt.

Uddannelse er et gennemgående tema i ADRA Danmarks arbejde, og vi tror på, at uddannelse er grundstenen i udvikling og nøglen til social og økonomisk vækst. Uddannelse ruster mennesket til at kunne deltage i demokrati og forlange god regeringsførelse.

ADRA Danmark har en bred vifte af aktiviteter inden for uddannelse: Træning af skolebestyrelser, lærere og skoleledere, udvikling af lærebøger og studieplaner, børnevenlig pædagogik samt konstruktion af flere og bedre skoler. Vi underviser også voksne i basal sundhed og hygiejne, hiv/aids, havedyrkning, opsparing og lånemuligheder samt opstart af små virksomheder til forbedring af familiens økonomi.

Sundhed

ADRA Danmark arbejder med sundhed for at sikre sårbare gruppers rettigheder og forebygge sygdomme og ungdomsgraviditeter. Arbejdet består af oplysningskampagner og støtte til lokalt sundhedsvæsen i form af uddannelse af personale, udstyr til hospitaler, oprettelse af klinikker og vaccination af børn.

ADRA Danmark prøver i særdeleshed at sikre rettigheder for mennesker med hiv og aids. De kæmper dagligt med fordomme og diskrimination, som forhindrer dem i at være en del af deres lokalsamfund. Samtidig bremser aids-epidemien fremtidsdrømme og er med til at fastholde både den enkelte og hele samfund i fattigdom.

I Burundi har ADRA Danmark i samarbejde med ADRA Burundi udviklet et børneradioprogram, "Breaking the silence", som giver børn og unge en stemme i debatten om hiv/aids. Programmet giver konkret viden om hiv/aids og fortæller, hvordan man undgår smitte, og gør op med den udbredte stigmatisering, som bunder i uvidenhed.

Fødevaresikkerhed

Alle mennesker har ret til mad, og ADRA Danmarks arbejde med fødevaresikkerhed handler netop om at sikre denne ret for fattige og udsatte grupper. Fødevaresikkerhed betyder at alle mennesker, på et hvert givent tidspunkt, har fysisk og økonomisk adgang til tilstrækkelig, sikker og nærende mad, der opfylder deres kost- og ernæringsbehov, så de kan leve et aktivt og sundt liv.

Når ADRA Danmark arbejder med fødevaresikkerhed, har vi fokus på bæredygtighed, menneskerettigheder og kapacitetsopbygning. Det betyder adgang til mad, bedre dyrkningsmetoder, produktudvikling, træplantning og miljøbevaring samt undervisning i ernæring og økonomi, så udsatte mennesker kan blive selvkørende og forsørge sig selv og deres familier.

I Malawi arbejder ADRA Danmark blandt andet med lokale "spare-lånegrupper". Det er et slags banksystem, der gør det muligt for lokalbefolkningen at have en opsparing - og dermed muligheden for økonomisk uafhængighed, skolegang til deres børn og mere velstand i lokalsamfundet.

Civilsamfundet

ADRA Danmark arbejder for at give stemme til befolkningen og holde regeringen ansvarlig for de problemstillinger, der er i de lokalsamfund, vi er i. Det sker blandt andet ved at støtte civilsamfundet. Det er en fællesbetegnelse for grupper og aktiviteter i samfundet, som hverken er en del af den offentlige eller private sektor. Civilsamfundet består af uformelle foreninger, borgergrupper, interesseorganisationer, netværk osv., hvis formål er at repræsentere en gruppes interesser. I de lande hvor vi arbejder, er civilsamfundene ofte svage, og en af ADRAs opgaver er at hjælpe dem med at etablere og organisere sig.

Ejerskab og personlig værdighed

ADRA Danmark arbejder på at styrke de udsatte befolkningsgrupper dér hvor de er og gøre dem til deres egne forandringsagenter. En forandringsagent tager ejerskab for sin egen udvikling og fremtid og har indflydelse på beslutningsprocesserne i sit lokalsamfund. Det sker ved at sætte fokus på rettigheder, udfordringer og udviklingsemner og derigennem forbedre levevilkår på en menneskeligt værdig måde.