Hvad er RIPAT

Mange småbønder i Afrika er dybt afhængige af deres landbrug som fødevarekilde. I programmet RIPAT bliver de undervist i mere effektive landbrugsmetoder, som de selv lærer fra sig til naboer og nabolandsbyer. Vigtig viden og færdigheder skal på bæredygtig vis brede sig som ringe i vandet

RIPAT: Rural Initiative for Participatory Agricultural Transformation

En stor del af befolkningen i Afrika er usikker på, hvor næste måltid skal komme fra. For nogle afhænger madindtagelsen af, hvad de selv kan dyrke på deres små jordlodder.

Første problem med jordlodderne er en uhensigtsmæssig arvekultur i mange afrikanske lande. Jordstørrelserne bliver gradvist mindre, fordi de går i arv fra forældrene og skal deles ud på mange børn. En af løsningerne for de enkelte familier er derfor at få deres landbrug til at yde mere.

Derfor arbejder ADRA med programmet RIPAT, som er udviklet af Rockwoolfonden.

Læs artiklen om en milliondonation til RIPAT

Superbønder udpeges

De første to-tre år af programmet modtager småbønderne undervisning på særlige demonstrationsmarker, samtidigt med at de afprøver metoderne på deres egne jordstykker.

Herefter skal de dygtigste af bønderne – dem, der udpeges til at være ’Lead Farmers’ (red. ”superbønder”), dele ud af deres nyerhvervede viden til nye grupper af småbønder i regionen. Det er noget de forpligter sig til, og de får en mindre sum penge for opgaven med at besøge nabolandsbyerne.

Med et element af innovation

RIPAT har et element af innovation i sig. Ud fra al den undervisning, landmændene modtager, vælger de nemlig selv, hvilke af de mest ernæringsrige afgrøder de vil producere, og hvilke dyrkningsteknikker de vil fokusere på.

Dels tager de således ejerskab over projektet, og dels kan de med større troværdighed give viden videre til naboer og andre landsbyer, når de selv har oplevet, at teknikkerne virker.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: