Støt nu

Malawi

Håb og skrøbelighed

Malawi er et landbrugsland og et af ​​de få afrikanske lande, der er selvforsynende med fødevarer. Afhængigheden af landbruget er imidlertid et skrøbeligt fundament, hvor klimaforandringer, tørke og oversvømmelser kan have store negative konsekvenser.

Malalwi har i mange år også været et af de lande, som har været hårdest ramt af hiv/aids. I dag er Malawi et forgangsland i kampen mod hiv/aids og førende med hensyn til forebyggelse af hiv-smitte hos børn. Nye tilfælde af smitte blandt børn faldt såldes fra 28.000 i 2001 til 11.000 i 2012. Dødsfald som følge af hiv/aids faldt i samme periode fra 86.000 til 46.000. Sygdommen udgør dog stadig et alvorligt problem og ca. hvert 5. barn i Malawi har mistet en forældre til hiv/aids.

malawi

Action for Social Change

ADRA Danmark har sammen med vores partner, ADRA Malawi, implementeret Action for Social Change-programmet (ASC) i Malawi siden 2011. Målet med ASC-programmet er at støtte udviklingen af civilsamfundet, så det det kan bidrage til sociale, politiske og økonomiske udviklingsprocesser både lokalt og nationalt. ASC-programmet er designet til at reducere fattigdom og promovere bæredygtige levevilkår, samt sikre fattige og marginaliserede befolkningsgruppe deres rettigheder.

I øjeblikket kører programmet i tre distrikter: Lilongwe, Mzuzu og Machinga – som samlet har 164 landsbyer og knap 100.000 indbyggere. Her arbejder vi på at styrke og støtte mennesker, så de selv kan finde løsninger på deres udfordringer og problemer, og derved skabe et bedre liv for dem selv, deres familie og deres lokalsamfund. 

Hvad er en spare-låne-gruppe?

ADRA Danmark arbejder også på at sikre bæredygtige levevilkår ved at oprette spare-låne-grupper. Millioner af verdens fattigste mennesker kan ikke åbne en bankkonto og har ikke mulighed for at låne penge. Det er derfor næsten umuligt for dem at investere og forbedre deres livsvilkår. En vej ud af klemmen er spare-låne-grupper, hvor fattige går sammen om at spare op og låne penge ud til gode ideer og investeringer, som kommer både den enkelte, gruppen og hele lokalsamfundet til gode.

Farmer Market School

Foruden ASC-programmet kører ADRA Danmark et sideløbende program med vores partner, ADRA Malawi, som vi hedder Farmer Market School (FMS). Programmet startede som et pilotprojekt tilbage i 2014 og har været en stor succes.

Småbønder i Malawi producerer til eget forbrug og til lokale markeder, og den indkomst de får heraf har utrolig stor betydning for dem og deres levevilkår. Mange småbønder har dog svært ved at blive integreret i markedet, hvilket skyldes mange faktorer men primært deres meget minimale information og viden omkring markeder og relevante værdikæder. I FMS er dette netop i fokus. FMS er en deltagelsesorienteret og interaktiv læringsmetode hvor landmænd lærer ved learning by doing. Småbønderne lærer igennem FMS bl.a. selv af afgøre hvilke afgrøder der er gode til det marked de sælger til og hvordan de kan organisere sig selv således de kan leve op til markedets krav om kvalitet og kvantitet.

I 2017 er der fire FMS grupper – to i Mzuzu og to i Machinga distriktet – med i alt 100 medlemmer. Dertil skal de landmænd der sidste år (og i 2015) var en del af FMS give deres viden videre i deres respektive landbrugsorganisationer. Derfor er det estimeret at dette program vil ved udgangen af 2017 have nået 2.000 landmænd i Malawi.

 

Her kan du se resultaterne af vores farmer market schools i Zimbabwe:


 

 

Her arbejder vi…*Burundi *Malawi *Rwanda *Sudan *Sydsudan *Syrien *Uganda *Yemen