Støt nu

Sydsudan

Genopbygningen fortsætter på trods af nye konflikter. Millioner er på flugt og hungersnød truer igen

Sydsudan blev et selvstændigt land den 9. juli 2011. Inden da havde næsten 50 års borgerkrig af to omgange mod Sudan kostet mere end 2 millioner livet og sendt mere end 5 millioner på flugt - internt eller til nabolandene. Den sidste borgerkrig sluttede med en fredsaftale i 2005, og i 2011 stemte befolkningen i Sydsudan ja til en løsrivelse fra Sudan i nord.

Atter krig

Desværre er der igen udbrudt konflikt i Sydsudan i december 2013, hvor den Sydsudans præsident Salva Kir fyrede sin vicepræsident, Riek Machar. De to er gamle våbenfæller fra borgerkrigen mod Sudan, men bekriger nu hinanden. Resultatet er, at 4 millioner mennesker er i akut fare for at sulte, mens 1,5 millioner mennesker er på flugt - enten internt i landet eller til nabolandene.

Regeringen har ikke ressourcer til at tilbyde de grundlæggende ydelser, og for de flestes vedkommende udføres de derfor af humanitære organisationer. Store dele af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, og størstedelen af dem har ikke adgang til rent drikkevand. Uddannelsesniveauet er lavt - og dermed også befolkningens viden om sundhed og hygiejne.

sydsudanskole

Selv i krig har børn ret til en uddannelse: ADRA giver børn adgang undervisning i et trygt miljø, hvor fred og forsoning er et vigtigt tema.

Alle har ret til en uddannelse

Den nuværende konflikt mellem de sydlige regeringskontrollerede stater og oppositionskontrollerede stater i den nordøstlige del af landet har enorme konsekvenser. En af konsekvenserne er at regeringen har stoppet med at give lønninger til ansatte i stater styret af oppositionen – hvilket bl.a. betyder at lærere og andet skolepersonale ikke får løn.

ADRA Danmark støtter børns ret til uddannelse, og vi har i flere år arbejdet for at sikre børns skolegang i Sydsudan. Vi arbejder blandt andet i det oppositionsstyret område Maiwut County i Upper Nile regionen, hvor vi i 2016 sikrede at mere end 6.300 børn kom i skole. Børnene fik kvalificeret undervisning og et dagligt middagsmåltid efter ADRA indgik aftaler med lærerne og World Food Programme.

Konfliktramte børn i Sydsudan får adgang til undervisning i trygge rammer

Her arbejder vi…

*Burundi*Malawi *Rwanda *Sudan *Sydsudan *Syrien *Uganda *Yemen