fbpx

Burundi

Folkedrab, tre forskellige etniske grupper og fattigdom er blot nogle af de udfordringer Burundis befolkning må forholde sig til hver dag. ADRA Danmarks arbejde i det plagede land viser heldigvis positive resultater

To borgerkrige centreret omkring de største etniske grupper hutuer og tutsier har efterladt Burundi som et af verdens fattigste lande. Efter at den seneste borgerkrig sluttede i 2005, har ADRA Danmark hjulpet familier med at blive genhuset. Det gælder både internt fordrevne og familier, der er vendt tilbage fra flygtningelejre i nabolandene.

ADRA Danmarks projekter i Burundi

”Vi hjælper med at skaffe tag over hovedet til dem, der vender tilbage efter at have søgt tilflugt i f.eks. DR Congo eller i andre egne af Burundi,” siger Bjørn Johansen, programkoordinator for Burundi. Han refererer til det succesfulde genhusningsprojekt, der startede med støtte fra Danida og senere fortsatte med penge fra private donorer.

ADRA Danmark sælger Burundi-huse til private, danske donorer, som reelt betaler for materialer til opførelsen af et hus til en sårbar burundisk familie. Med i pakken hører såsæd, frugttræer og redskaber til en køkkenhave. Indbyggerne i den pågældende landsby hjælper herefter hinanden med at bygge husene.

Derudover arbejder ADRA med udviklingsprogrammet Action for Social Change (ASC) via den overordnede tilgang Communication for Social Change (CfSC). ASC går kort fortalt ud på at skabe rammer i lokalsamfundet, indenfor hvilke befolkningen lærer, hvordan de i dialog med hinanden og myndighederne kan analysere deres udfordringer, identificere løsninger, aftale planer og føre disse ud i livet.

Læs mere om ASC og CfSC

Via ASC-programmet fokuserer ADRA Danmark også på fødevaresikkerhed i landet. Det sker bl.a. ved hjælp af modellen Rural Initiative for Participatory Agricultural Transformation (RIPAT), som sikrer bedre landbrugsproduktion, bedre kvalitet af afgrøder og vidensdeling i landet med Afrikas næststørste befolkningstæthed.

Læs mere om RIPAT

RIPAT kører sideløbende med modellen Farmer Field School (FFS), så småbønderne kan høste fordelene ved begge metoder. I RIPAT-modellen bliver bønderne præsenteret for en række foruddefinerede landbrugsmodeller, som de kan vælge imellem at arbejde med. I FFS-modellen anvender vi en læringstilgang, hvor bønderne afprøver nye metoder parallelt med deres traditionelle metoder. Fokus er, at de selv kommer frem til, hvilke der giver det bedste udbytte.

Læs mere om FFS

I forlængelse af de to modeller vil ADRA Danmark snart introducere Farmer Market School (FMS): En metode i lighed med FFS, hvor bønderne på en praktisk måde lærer at analysere markedet. Således afdækker de selv, hvilke grøntsager det bedst kan betale sig at dyrke, og hvordan de kan forhandle sig frem til den bedste pris, hvis de vil tjene penge på deres landbrug, og ikke blot dyrke afgrøder til eget forbrug.

Læs mere om FMS

Med midler fra Danmarks Indsamling 2018 støtter ADRA Danmark projektet Safe Home, der arbejder for at skabe trygge hjem for forældreløse børn. Børn, der har mistet en eller flere forældre, lever ofte en kummerlig tilværelse. Selv når slægtninge prøver at tage vare på dem, oplever børnene svigt af forskellig art. Projektet hjælper familierne, der tager sig af disse børn, med at blive bedre til at forstå børnene og dække deres fysiske, psykiske og følelsesmæssige behov.

Forholdt mellem hutuer og tutsier er fortsat anstrengt og kan let give anledning til konflikt og ustabilitet i samfundet. Samtidig udgør batwaerne (pygmæfolk) en stigmatiseret og marginaliseret befolkningsgruppe. Derfor søger ADRA gennem sine projekter at bidrage til fredelig og inkluderende sameksistens.

ADRA Danmark i Burundi siden slutningen af 1990’erne

ADRA Danmark har haft projekter i Burundi siden 1998. Fokus har altid været at hjælpe de fattigste mennesker. Målet var og er stadig at skabe større fødevaresikkerhed samt større bevidsthed om sundhed og ernæring.

ADRA Danmarks arbejde i Burundi er støttet med midler fra Danida og private sponsorer.

Burundi

Antal indbyggere: 11.216.450 (2018)

Forventet levealder: 53 år (2015)

BNP per indbygger (USD): 320 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 48 (2016)

Analfabetisme (over 15 år): 14,5% (2015)

Danmark

Antal indbyggere: 5.754.356 (2018)

Forventet levealder: 80 år (2015)

BNP per indbygger (USD): 56.308 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 4 (2016)

Analfabetisme (over 15 år): 0%

Her hjælper vi

Vil du være en del af vores historie og give andre mennesker et håb? Her kan du læse om nogle af dem, vi har hjulpet.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: