Etiopien

ADRA Danmark har projekter i den tørre Somali-region i det sydøstlige Etiopien

Situationen

  • I Somali-regionen mærker befolkningen konsekvenserne af klimaforandringer. Her er både ekstrem tørke og perioder med oversvømmelser
  • Størstedelen af Somali-regionens befolkning er kvæg- og kamelavlende nomader. De er afhængige af at kunne bevæge sig rundt på store jordområder for at brødføde deres dyr. Tørkeperioder har flere gange forårsaget sultkatastrofer, og de mest sårbare er dem, der bevæger sig rundt langt væk fra floden Shabelle

Fokus i hjælpearbejdet


Hjælp til selvforsørgelse og klimatilpasning:

ADRA arbejder i krydsfeltet mellem akut nødhjælp og langsigtet udvikling. Med vores program i regionen søger vi at gøre befolkningen mere modstandsdygtig over for klimaforandringer, så de uafhængigt af fx tørke og oversvømmelse kan skabe sig et levebrød og klare sig uden nødhjælp. Vores program indeholder:

Styrkelse af rettigheder og dialog:

  • Community Action Plan-tilgangen (CAP), der kort fortalt handler om at skabe nogle rammer, indenfor hvilke lokalbefolkningen selv lærer at analysere problemer, identificere løsninger og lægge planer, som fører de ønskede ændringer ud i livet. Borgergrupper opøves i at holde myndigheder ansvarlige for levering af offentlige serviceydelser såsom skoler og brønde
  • Oplysningskampagner om mænds og kvinders ligeværd, rettigheder og det gavnlige ved at kvinder også indgår i lokalt lederskab. Læs om to kvindelige landsbyledere her

Akut nødhjælp:

  • Når nomaderne bliver ramt af tørke i den hjemegn, de bevæger sig i med deres dyr, slår de sig gerne ned som klimaflygtninge ved landsbyer, hvor de har hørt, at der måske er adgang til vand. Her, hvor værtsamfundet ofte ikke selv har kapacitet til at hjælpe dem, yder ADRA typisk akut nødhjælp i form af uddeling af hygiejnepakker, vanddunke, rent vand, dyrefoder, plantefrø og kontanter til mad.
  • Når vi møder nomadernes livreddende behov i form af fx dyrefoder og adgang til vand, bliver de gerne samme sted. Målet er, at de selv tager ejerskab over udviklingen af en mere holdbar tilværelse, fx når de oplever det gavnlige ved at dyrke afgrøder og dyrefoder i nærheden af stabile vandressourcer, og at børnene passer deres skolegang.

ADRA Danmark i Etiopien siden 2018

ADRA Danmark har været i Etiopien i relativt kort tid, og projekterne bliver stadig tilpasset.

Vi samarbejder med blandt andre Dyrlæger uden Grænser, og vores arbejde i landet er finansieret af Danida.

Etiopien

Antal indbyggere: 109.224.559 (2018)

Forventet levealder: 66 år (2018)

BNP per indbygger (USD): 757 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 41 (2017)

Analfabetisme (over 15 år): 48% (2017)

Danmark

Antal indbyggere: 5.793.636 (2018)

Forventet levealder: 81 år (2018)

BNP per indbygger (USD): 57.545 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 4 (2017)

Analfabetisme (over 15 år): 0%

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: