Etiopien

Etiopien er et af verdens fattigste lande. Derfor valgte ADRA Danmark i 2018 at starte programmer i landet og specifikt koncentrere indsatsen med udviklingsarbejde i Somali-regionen

At Etiopien ligger højt på listen over verdens fattigste lande skyldes til dels perioder med politisk ustabilitet, krig og konflikter, store interne og eksterne flygtningestrømme og dels klimaudfordringer.

Størstedelen af Somali-regionens befolkning er pastoralister (landbrug i form af dyreopdræt), og de holder primært kvæg og kameler. De er afhængige af at kunne bevæge sig rundt på store jordområder for at brødføde deres kvæg. Det barske klima gør dem sårbare overfor f.eks. tørkeperioder, der flere gange har forårsaget sultkatastrofer.

ADRA Danmarks projekter i Etiopien

ADRA Danmark arbejder på at igangsætte projektet Resilience in the Horn of Africa (RiHA), der skal gøre lokalbefolkningen i Somali-regionen mere modstandsdygtig. Området er vant til at modtage nødhjælp i form af vand og mad, som bliver kørt ud til de hårdest ramte områder. Med RiHA ønsker vi at skabe bæredygtig udvikling, så befolkningen i højere grad kan stå på egne ben:

”Vi er ved at kortlægge området, vi skal arbejde i. Vi udvælger lokalsamfund, som ikke i forvejen er modtagere af nødhjælp eller udviklingsarbejde. Fokus er at arbejde steder, hvor lokalbefolkningen selv er motiveret for at indgå i udviklingsarbejdet.” Sådan siger Christian Sørensen, ADRA Danmarks tidligere programrådgiver i landet.

Læs mere om RiHA

RiHA indeholder bl.a. Farmer Field Schools (FFS). Her undervises lokalbefolkningen i at dyrke jorden effektivt i tørre områder. FFS er en del af ADRA Danmarks udviklingsprojekter i flere lande, men i Etiopien inkluderer RiHA desuden en ny metode – Pastoralist Field Schools, som er landbrugsundervisning tilpasset pastoralister fremfor småbønder.

Læs mere om FFS

Desuden planlægger ADRA Danmark at introducere tilgangen ‘Farmer Market School’ (FMS), hvor bønder får simple værktøjer til at analysere markedet for afgrøder. Det gør dem i stand til at etablere nye og bedre forretningsaftaler med opkøbere af deres produkter.

Læs mere om FMS

Ydermere vil ADRA Danmark introducere de såkaldte spare-lånegrupper, som er en form for ultralokal andelssparekasse. Den bestyres af medlemmer fra lokalsamfundet og styrker deres økonomi.

Læs mere om spare-lånegrupper

Projekterne udføres på baggrund af Community Action Planning-tilgangen (CAP), som kort fortalt handler om at skabe nogle rammer, indenfor hvilke lokalbefolkningen selv lærer at analysere udfordringer, identificere løsninger og lægge planer, som fører de ønskede ændringer ud i livet.

ADRA Danmark i Etiopien siden 2018

ADRA Danmark har været i Etiopien i relativt kort tid, og projekterne er stadig undervejs. Håbet er dog, at landet, der i øjeblikket gennemgår en demokratiseringsproces, på sigt kan blive mere modstandsdygtigt med hjælp fra blandt andet ADRA.

ADRA Danmarks arbejde i Etiopien er støttet med midler fra Danida.

Etiopien

Antal indbyggere: 109.224.559 (2018)

Forventet levealder: 66 år (2018)

BNP per indbygger (USD): 757 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 41 (2017)

Analfabetisme (over 15 år): 48% (2017)

Danmark

Antal indbyggere: 5.793.636 (2018)

Forventet levealder: 81 år (2018)

BNP per indbygger (USD): 57.545 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 4 (2017)

Analfabetisme (over 15 år): 0%

Her hjælper vi

Vil du være en del af vores historie og give andre mennesker et håb? Her kan du læse om nogle af dem, vi har hjulpet.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: