Malawi

I Malawi tager befolkningen - med ADRA Danmarks hjælp - udfordringerne i egen hånd for at forbedre levevilkårene

Når befolkningen i Malawi tænder for fjernsynet eller radioen i bedste sendetid, bliver de motiveret til at stå fast ved deres rettigheder og stille magthaverne til ansvar. Denne type tv- og radioprogrammer er unikke for Malawi.

ADRA Danmarks projekter i Malawi

”ADRA har bl.a. hjulpet med at udvikle tv-programmer, hvor generelle problemstillinger lige fra korruption til overgreb på kvinder og piger kan tages op i et sæbeopera-format. Programmerne bliver på den måde et talerør, hvorigennem civilbefolkningen kan stille skarpt på de problemer, de oplever og måske endnu vigtigere stille magthaverne til ansvar, så der sker ændringer. Tiltaget har været en succes”, fortæller programkoordinator Bjørn Johansen.

Medieinitiativet er et godt eksempel på et projekt inden for udviklingsprogrammet Action For Social Change (ASC), der hører under tilgangen Communication for Social Change (CfSC). Kort fortalt går ASC ud på at skabe nogle rammer, indenfor hvilke lokalbefolkningen selv lærer at analysere udfordringer og identificere løsninger.

Som en del af ASC arbejder ADRA Danmark også på at give den malawiske befolkning viden om deres rettigheder, så de selv kan stille magthaverne til ansvar.

Læs mere om ASC og CfSC

Vi skaber nogle platforme og udbreder metoder, som f.eks. gør det muligt at diskutere voldtægt af piger og kvinder og samtidig finde løsninger på problemet. En del af løsningen er at stille krav til myndighederne, det juridiske system og politiet, så de håndhæver loven.

”Det her med at få folk til at forstå, at noget er rigtigt og forkert og noget er ret og noget er pligt er en meget vigtig del af ADRA’s arbejde,” forklarer Bjørn Johansen.

I Malawi lever 90 procent af befolkningen for mindre end 2 dollars om dagen. Derfor fokuserer ADRA Danmark også på fødevaresikkerhed via programmet Farmer Market School (FMS). Her får bønderne redskaberne til selv at undersøge efterspørgsel og udbud. På den måde kan de dyrke de rigtige afgrøder og få den rigtige pris for deres varer, når de sælger dem på markedet.

Læs mere om FMS

Desuden understøttes fødevaresikkerheden af de såkaldte spare-lånegrupper, som er en form for ultralokal andelssparekasse. Grupperne bestyres af medlemmer fra lokalsamfundene og udbredelsen af konceptet er med til at styrke samfundets økonomi.

Læs mere om spare-lånegrupper

ADRA Danmark i Malawi siden 1990’erne

ADRA Danmark har lavet udviklings- og nødhjælpsarbejde i Malawi siden 1991. I starten havde vi særligt fokus på akut nødhjælp. Bl.a. fordi landet var hårdt ramt af HIV/AIDS. Målgruppen er stadig primært fattige småbønder samt piger, kvinder og unge, men ADRA Danmarks projekter og tilgange i landet har ændret sig igennem årene. I dag er fokus i højere grad at sikre, at lokalbefolkningen tager ansvar for egen udvikling.

ADRA Danmarks arbejde i Malawi er støttet med midler fra Danida.

Malawi

Antal indbyggere: 18.143.315 (2018)

Forventet levealder: 64 år (2018)

BNP per indbygger (USD): 357 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 38,5 (2017)

Analfabetisme (over 15 år): 38% (2015)

Danmark

Antal indbyggere: 5.793.636 (2018)

Forventet levealder: 81 år (2018)

BNP per indbygger (USD): 57.545 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 4 (2017)

Analfabetisme (over 15 år): 0%

Her hjælper vi

Vil du være en del af vores historie og give andre mennesker et håb? Her kan du læse om nogle af dem, vi har hjulpet.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: