Sudan

Mens krig og konflikt var hovedårsag til, at ADRA Danmark gik ind Sudan i 2003, skyldes vores tilstedeværelse i dag primært ustabilitet i nabolandet Sydsudan. Hundredetusinde flygtninge lægger pres på Sudan, der i forvejen er et af verdens fattigste lande

Alene i delstaten White Nile opholder der sig omkring 220.000 sydsudanesiske flygtninge i og uden for flygtningelejre. Det store antal flygtninge, kombineret med generel mangel på ressourcer i Afrikas tredjestørste land, skaber gnidninger og konflikt mellem flygtningene og det sudanesiske værtssamfund. Bl.a. fordi flere skal deles om f.eks. naturressourcerne.

Derfor arbejder ADRA Danmark både med udviklingsarbejde målrettet det sudanesiske værtssamfund, med flygtninge uden for flygtningelejre og med nødhjælpsarbejde, der er målrettet dem, som bor i flygtningelejre i delstaten White Nile.

ADRA Danmarks udviklingsarbejde i Sudan

Med støtte fra Danida arbejder ADRA Danmark frem til 2020 på et stort projekt, der er målrettet befolkningen uden for flygtningelejrene i White Nile. Her er typisk tale om fattige småbønder, som har meget lidt jord at dyrke eller slet ingen jord.

Vi arbejder bl.a. med vandforsyning og med Farmer Field Schools (FFS), hvor bønder bliver undervist i og afprøver nye landbrugsmetoder parallelt med deres traditionelle metoder.

Arbejdet foregår i grupper, som selv bestemmer, hvad det er for emner, de vil lære om. Det kan eksempelvis være, hvordan man undgår angreb fra biller, eller hvordan forskellige jordtyper passer til forskellige afgrøder.

Læs mere om FFS

Derudover arbejder vi med såkaldte spare-lånegrupper, som er en form for ultralokal andelssparekasse, der bestyres af medlemmer fra lokalsamfundet, og som styrker samfundets økonomi.

Læs mere om spare-lånegrupper

Fordi inflationen er meget høj i landet, har vi også introduceret en alternativ opsparingsmetode i form af gedegrupper til kvinder.

”En gedebank kan du kalde det! På grund af inflationen er det ikke altid hensigtsmæssigt at spare op ved at lægge penge til side i ni måneder. I stedet investerer kvinderne i geder, som kan sælges, hvis f.eks. et barn bliver sygt og skal på en sundhedsklinik. Desuden giver gederne ”renter”, fordi de yngler,” forklarer Christian Sørensen, der tidligere har været programrådgiver Sudan. I dag er han pensioneret.

ADRA Danmarks nødhjælpsarbejde i Sudan

Med støtte fra ECHO arbejder vi også med nødhjælp i flygtningelejre i White Nile, der primært huser kvinder og børn, som er flygtet fra Sydsudan.

”Vi forsøger at øge beskyttelsen af de sydsudanesiske flygtninge ved at styrke forskellige kvinde-, ungdoms- og dialoggrupper. Grupperne er vigtige i forbindelse med mægling i konflikter internt i lejrene samt mellem flygtninge og værtssamfundet.” Det siger Karen Garly Andersen, som er humanitær koordinator i ADRA Danmark.

Derudover uddeler ADRA brændsels-besparende komfurer og brændselskuponer til de svageste familier. Ved at gøre madlavningen mere brændsels-besparende forsøger vi at mindske konflikter med det omkringliggende sudanske samfund, idet flygtningene i mindre grad er nødsaget til at finde kvas blandt befolkningen udenfor lejrene. Derved mindskes også risikoen for overgreb, fx voldtægt af kvinder, udenfor lejrene.

De brændsels-besparende komfurer er mindre belastende for miljøet, fordi træfældning mindskes, og udledningen af CO2 reduceres.

Ydermere beskæftiger vi et mindre antal flygtninge i et såkaldt Cash for Work-projekt. Her tjener de et mindre beløb på at producere de brændsels-besparende komfurer, hvilket fremmer en følelse af værdighed.

ADRA Danmark i Sudan siden 2003

Vi har arbejdet i landet i 16 år. Først i Darfur og i delstaten Blue Nile. På grund af positive resultater i de to områder blev udviklingsarbejdet udfaset henholdsvis i starten af 2018 og i starten af 2019. Med erfaringer fra Darfur og Blue Nile arbejder ADRA Danmark nu i White Nile.

ADRA Danmarks arbejde i Sudan er støttet med midler fra Danida, EU og ECHO.

Læs om vores samarbejdspartnere her.

Sudan

Antal indbyggere: 41.801.533 (2018)

Forventet levealder: 65 år

BNP per indbygger (USD): 2.879 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 44 (2017)

Analfabetisme (over 15 år): 39% (2018)

Danmark

Antal indbyggere: 5.793.636 (2018)

Forventet levealder: 81 år (2018)

BNP per indbygger (USD): 57.545 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 4 (2017)

Analfabetisme (over 15 år): 0%

Her hjælper vi

Vil du være en del af vores historie og give andre mennesker et håb? Her kan du læse om nogle af dem, vi har hjulpet.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: