Sydsudan

ADRA Danmarks mangeårige fokus på uddannelse i Sydsudan har resulteret i en stigning i antallet af børn, der går i skole

ADRA Danmark samarbejder med ADRA Sydsudan i en partnerskabsaftale med Danida, der løber frem til 2021. ADRA’s fokus i Sydsudan er især på uddannelse, for at undgå at en hel generation bliver tabt på gulvet som resultat af borgerkrigen, der startede i 2013.

ADRA Danmarks projekter i Sydsudan

ADRA Danmarks arbejde består primært af et uddannelsesprojekt, hvis mål er at klæde de unge på til at kunne genopbygge Sydsudan en gang i fremtiden. Fokus i uddannelsesprojektet er at sikre de unges ret til skolegang og danne nogle rammer, hvor de kan få lov til at være børn på trods af krigen.

Projektet består også i at uddanne og aflønne lærerne, som typisk kun har gået i folkeskole. De bliver blandt andet undervist i pædagogiske tilgange, der gør afstraffelse overflødig, og det har været en stor succes.

Antallet af børn og unge, der får undervisning, er steget. Derudover medfører uddannelsesprojektet en masse sidegevinster.

F.eks. er risikoen for at pigerne bliver udsat for seksuelle overgreb mindre, fordi de kan bruge skolens kønsopdelte latriner i stedet for at skulle gå ud i buskadset, som de ville være nødt til, hvis de blev hjemme. I skolen har pigerne også fået dignity-kits med bl.a. hygiejnebind. Derudover er drengene sværere at hverve til militæret eller oprørsgrupper, hvis de går i skole i stedet for at hænge ud rundt omkring.

Ydermere danner skolerne ramme for hygiejneundervisning, som er et vigtigt led i kampen mod de mange smitsomme sygdomme og epidemier, der er i områderne.

Ligesom i mange af de andre lande, hvor ADRA Danmark arbejder, fokuserer vi i Sydsudan på at gøre lokalsamfundet i stand til at varetage deres egne behov. Det gør vi dels ved at arbejde med skolebestyrelser og dels ved at udvikle borgergrupper, hvori nøglepersoner, såsom religiøse ledere, indgår. Grupperne modtager undervisning i at analysere problemer og advokere for løsninger på vegne af lokalsamfundet.

Grupperne undervises også i, hvordan de lægger et budget, hvordan de samler penge ind til et projekt, og hvordan man f.eks. argumenterer for sin sag overfor en lokal myndighed.

ADRA Danmark i Sydsudan siden 1990’erne

Da ADRA Danmark begyndte at arbejde i Sydsudan i 1997, var landet midt i en voldsom borgerkrig, men stadig en del af Sudan. Derfor handlede meget af ADRA Danmarks arbejde om akut nødhjælp.

I 2011 blev Sydsudan selvstændigt, men en borgerkrig brød ud i 2013, og den politiske samt sikkerhedsmæssige situation i landet har siden været ustabil. I september 2018 fik landet en fredsaftale, som gav en smule optimisme, og som betød, at internt fordrevne så småt vender tilbage til deres lokalområder.

Præsidenten Salva Kiir og oprørslederen Riek Machar blev i februar 2020 enige om at forme en enhedsregering.

ADRA Danmarks arbejde i Sydsudan er støttet med midler fra Danida.

Sydsudan

Antal indbyggere: 10.975.920 (2018)

Forventet levealder: 58 år (2018)

BNP per indbygger (USD): 237,44 (2016)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 62,5 (2017)

Analfabetisme (over 15 år): 65% (2018)

Danmark

Antal indbyggere: 5.793.636 (2018)

Forventet levealder: 81 år (2018)

BNP per indbygger (USD): 57.545 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 4 (2017)

Analfabetisme (over 15 år): 0%

Her hjælper vi

Vil du være en del af vores historie og give andre mennesker et håb? Her kan du læse om nogle af dem, vi har hjulpet.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: