Tanzania

I Tanzania arbejder vi indtil videre primært med at hjælpe fattige småbønder i deres bestræbelser på at forbedre deres levebrød. Her inddrager vi de gode erfaringer, vi har fået fra projekter i andre lande

I 2020 føjede vi Tanzania til listen over lande i Afrika, hvor ADRA Danmark støtter småbønder i at skabe et bedre alternativ til deres livssituation, som i øjeblikket er præget af få muligheder, stor fattigdom og begrænset håb for fremtiden.

I samarbejde med ADRA Tanzania, en lokal NGO ved navn RECODA og et af de førende landbrugsuniversiteter i Tanzania – Sokoine University of Agriculture – er vi i færd med at teste og udrulle et landbrugsprojekt, der kombinerer to modeller: ’RIPAT’ og ’Farmer Market School’ (FMS).

RIPAT (Rural Initiative for Participatory Agricultural Transformation), der er udviklet af RECODA i samarbejde med Rockwool Fonden, går kort fortalt ud på at undervise småbønder i de mest effektive landbrugsmetoder, som de selv lærer fra sig til naboer og nabolandsbyer. Her er samarbejdet småbønderne imellem og dynamikken i RIPAT-grupperne af stor betydning. Vigtig viden og færdigheder skal på bæredygtig vis brede sig som ringe i vandet.

Læs mere om RIPAT her

Farmer Market School-tilgangen er udviklet af tidligere ADRA-medarbejder Christian Sørensen, der fortsat hjælper med at forfine den. FMS har fokus på at give småbønder en bedre forståelse for markedet, og det er målet, at bønderne under og efter undervisningen samarbejder om at indrette deres produktion og salg på baggrund af efterspørgslen.

Læs mere om FMS her

Vores arbejde i Tanzania er støttet af Danida og en privat dansk donor, der ønsker at være anonym.

Fremtidige planer

Udover at støtte op om landbrug ønsker ADRA Danmark at videreføre flere af de vigtige komponenter fra vores program ’Action for Social Change’ (ASC), som vi har gode erfaringer med i andre lande. Målet er at implementere dem i samarbejde med ADRA Tanzania og andre civilsamfundspartnere i landet.

Blandt andet ser vi gode resultater efter, at vi har gjort borgere bevidste om deres rettigheder og undervist dem i at tale deres sag; at bedrive såkaldt fortalervirksomhed. På den måde arbejder vi for, at piger og kvinder får samme muligheder som drenge og mænd, men også at småbønder, lokalsamfund og marginaliserede grupper opnår adgang til uddannelse, sundhedsydelser og andre services samt undgår at blive ofre for overgreb og korruption.

Læs mere om ASC her

Vores arbejde i Tanzania er støttet af Danida og en privat dansk donor, der ønsker at være anonym.

Tidligere projekter i Tanzania

Fra 1993 til 2008 samarbejdede ADRA Danmark og ADRA Tanzania om Danida-finansierede projekter med fokus på sundhed. Fokus var dengang at sikre adgang til rent vand, familieplanlægning samt forebyggelse af HIV og malaria. Ændringer i vores strategi for hjælpearbejde resulterede i, at vi udfasede vores program i landet.

Vi glæder os over at være tilbage for igen at kunne plante håb, så mennesker kan høste udvikling.

Tanzania

Antal indbyggere: 58.005.463 (2019)

Forventet levealder: 65 år (2018)

BNP per indbygger (USD): 975 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 53 (2018)

Analfabetisme (over 15 år): 22%

Danmark

Antal indbyggere: 5.793.636 (2018)

Forventet levealder: 81 år (2018)

BNP per indbygger (USD): 57.545 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 4 (2017)

Analfabetisme (over 15 år): 0%

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: