Uganda

Karamojas kvinder kræver ret til skolegang og medbestemmelse over eget liv. Det kan for nogle lyde som en selvfølge, men sådan har det ikke altid været i den fattige Karamoja-region i det nordøstlige Uganda. Efter 10 år med ADRA Danmark og Action for Social Change programmet (ASC) tager kvinderne livet i egen hånd

Med adgang til økonomiske ressourcer kommer status, og med status kommer frihed. Det oplever Karamojas kvinder på baggrund af det udviklingsarbejde, som ADRA Danmark og den lokale partner ADRA Uganda faciliterer i regionen. Ikke kun kvinderne får glæde af ADRA’s arbejde, men når kvinderne står stærkere, får det positiv indflydelse på hele samfundet.

ADRA Danmarks projekter i Uganda

Som en del af ADRA Danmarks ASC-program arbejder vi bl.a. med såkaldte ”community-based” grupper. Det er små organiserede grupper, som vi hjælper ved at oplyse om rettigheder og landets lovgivning. Således kan de bedre tage hånd om problematikker som f.eks. tidlige ægteskaber og voldtægt:

”Meget af arbejdet handler om at ændre sociale normer og traditioner, som gør, at den nationale lovgivning og menneskers rettigheder til stadighed overtrædes i det patriarkalske og traditionelle samfund.” Det fortæller Laura Nygaard Nielsen, som har været programkoordinator for Uganda siden 2013.

Derudover arbejder vi i grupperne på, at lokalbefolkningen formår at stille krav om offentlige ydelser som f.eks. adgang til vand, sundhedsklinikker og skoler. Nogle af grupperne er så stærke, at de allerede advokerer for bedre faciliteter ved at tale med de forskellige myndigheder, som er ansvarlige for at stille de services til rådighed, befolkningen har krav på.

Læs mere om ASC

Desuden arbejder vi med at underbygge fødevaresikkerheden i Karamoja:

”Det nytter ikke noget, at ADRA oplyser om rettigheder, hvis folk lytter på tom mave og ikke får deres basale behov dækket,” siger Laura Nygaard Nielsen.

”Derfor har vi introduceret såkaldte spare-lånegrupper, som er en form for ultralokal andelssparekasse. En spare-lånegruppe bestyres af lokale borgere og styrker hele lokalsamfundets økonomi.”

Med spare-lånegrupper er det muligt for kvinderne at øge deres families indtægt via små forretninger, de starter op. Disse indtjeningsmuligheder er især vigtige i en tid, hvor det bliver sværere og sværere for befolkningen af overleve med den traditionelle kvægdrift.

Kvindernes små forretninger giver overskud til bl.a. at sende børnene i skole og til lægen og måske endda til at købe et bliktag til hytten. Disse nye muligheder øger kvindens status i familien og i det ellers så patriarkalske lokalsamfund, som er præget af teenagegraviditeter og ægteskaber mellem meget unge piger og ældre mænd.

Læs mere om spare-lånegrupper

ADRA Danmark i Uganda siden 1990’erne

ADRA Danmark har arbejdet i Uganda  siden 1991 og var dengang fokuseret på at levere serviceydelser såsom at bygge skoler og levere brønde. Fokusset er over årene skiftet til kapacitetsopbygning af lokalbefolkningen, så de i højere grad selv identificerer problemer, behov og løsninger.

ADRA Danmarks arbejde i Uganda er støttet med midler fra Danida og Danmarks Indsamling.

Uganda

Antal indbyggere: 42.723.139 (2018)

Forventet levealder: 63 år (2018)

BNP per indbygger (USD): 631 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 35 (2017)

Analfabetisme (over 15 år): 23% (2018)

Danmark

Antal indbyggere: 5.793.636 (2018)

Forventet levealder: 81 år (2018)

BNP per indbygger (USD): 57.545 (2017)

Børnedødelighed (per 1000 levendefødte/året): 4 (2017)

Analfabetisme (over 15 år): 0%

Her hjælper vi

Vil du være en del af vores historie og give andre mennesker et håb? Her kan du læse om nogle af dem, vi har hjulpet.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: