Indtil for et par år siden gik de fleste af ADRA Danmarks midler til langsigtede udviklingsprogrammer i Afrika, men i dag udgør nødhjælpsprojekter 65 procent af alle ADRA Danmarks opgaver.

21.04.2020

ADRA Danmark opnår rekordomsætning i 2019

ADRA Danmarks omsætning har rundet 100 millioner kroner, hvilket er den højeste omsætning nogen sinde for organisationen

Med en omsætning på lige over 100 millioner kroner i 2019, er ADRA Danmarks immunforsvar styrket i en tid, hvor Coronakrisen sætter spor i hjælpeorganisationer såvel som i erhvervslivet.

ADRA Danmarks omsætning er steget med 30 procent siden 2018, og den markante stigning kan spores til organisationens projekter i lande som Yemen og Syrien.

”Desværre lider verden af krig, og vi ser det højeste antal flygtninge og internt fordrevne nogensinde. ADRA arbejder med disse mennesker i nærområderne i blandt andet Yemen, Syrien og Sudan, og arbejdet er veludført og bæredygtigt. Derfor kan vi hente større bevillinger. Sideløbende er både EU’s og Danidas støtte til humanitære nødhjælpsopgaver steget,” siger ADRA Danmarks generalsekretær Jens Vesterager.

Indtil for et par år siden gik de fleste af organisationens midler til langsigtede udviklingsprogrammer i Afrika, men i dag udgør nødhjælpsprojekter 65 procent af alle ADRA Danmarks opgaver.

Programmerne i Sudan, Sydsudan, Yemen og Syrien sigter dog ikke alene på at udføre traditionelle nødhjælpsopgaver såsom at sikre adgang til rent vand og sanitet. Organisationen arbejder gennemgående på at udruste befolkningerne, så de selv kan skabe sig et levebrød og på sigt genopbygge deres samfund. Det indbefatter både støtte til opstart af mikrovirksomheder og skolegang.

Selvforstærkende effekt
Den øgede omsætning betyder, at ADRA Danmark har kunnet ansætte flere medarbejdere, heriblandt endnu en humanitær koordinator. Desuden har organisationen ansat en rådgiver, som skal styrke kvaliteten af planlægning, evaluering og dataindsamling. Dels for at projekterne hele tiden kan forbedres, og dels for at succeserne bliver dokumenteret, så effekten af arbejdet bliver endnu mere tydelig.

NGO’ens voksende omsætning er selvforstærkende. For at EU’s Humanitære Kontor (ECHO) overhovedet vil overveje at indgå kontrakter med ADRA, skal organisationen have en vis egenkapital til selv at finansiere projekterne i starten. ECHO sætter ikke pengene ind på forhånd.

”Jeg stolt af, at mine dygtige medarbejdere har formået at opbygge et stærkt europæisk partnerskab. Samtidig er jeg taknemmelig for, at den andel af ADRA Danmarks udgifter, som vi bruger på administration, er blandt de laveste i branchen, uagtet at vi fortsat formår at udvise rettidig omhu og god forvaltning af de betroede midler. Når ADRA Danmark oplever en stigende omsætning, kan organisationen hjælpe flere mennesker i verden. Hver eneste krone – om den kommer fra store pengekasser eller private enkeltpersoner – har en betydning i denne sammenhæng. Alle indtægter er afgørende for, at vi kan skabe håb,” siger generalsekretæren.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: