(Foto: ADRA International)

22.04.2020

ADRA Danmark sender millionbeløb til Corona-bekæmpelse

ADRA Danmark har nu sendt over 1,5 millioner kroner af sted til forebyggelse af Corona-smitte i Yemen, Sydsudan og Laos. Midler indsamlet blandt private og penge fra Danida gør det muligt at yde Corona-hjælp i tide

Med en kombination af private donationer og midler fra Danida har ADRA Danmark været i stand til at sende omkring halvanden million kroner afsted til ADRA-kontorer i Yemen og Sydsudan, der i øjeblikket gør et stort arbejde for at informere befolkningerne om smitterisiko og forebyggelse. ADRA Danmark støtter i forvejen længevarende humanitære indsatser i disse lande.

Takket være indsamlede midler fra private støtter kan det danske ADRA-kontor desuden give knap 70.000 kroner i Coronahjælp til de allermest sårbare mennesker i Laos.

”Vi er taknemmelige for vores faste støtter, der gør det muligt for os at træde til prompte, når verdens nødlidende kalder. I denne pandemi-tid oplever vi en helt særlig opbakning. Vores baglands generøsitet og vilje til at se ud over egen næsetip er noget, der berører os alle på kontoret,” siger ADRA Danmarks generalsekretær Jens Vesterager.

Flere indsatser i støbeskeen
Udenrigsministeriet har meldt ud, at Danida står klar med ekstra penge til støtte for Corona-bekæmpelse i det globale Syd. Hvorvidt ADRA Danmark kan gøre brug af denne ekstra bevilling, beror på en ansøgning. Organisationen har blandt andet Etiopien i kikkerten som et af de lande, der sandsynligvis får brug for hjælp i krigen mod virussen.

”En ekstra bevilling fra Danida vil være et værdifuldt bidrag til at forebygge spredning i lande, hvor sundhedssystemerne allerede er helt i knæ. Vi ønsker at målrette indsatsen til de allermest sårbare mennesker, der ofte ikke har adgang til tilstrækkeligt med vand og sanitære forhold, og hvis modstandskraft allerede er svækket,” siger Jens Vesterager.

ADRA Danmarks programchef Helene Ellemann-Jensen tilføjer:
”I det omfang det er muligt, fortsætter vi de igangværende projekter og programmer i vores samarbejdslande sideløbende med Corona-indsatserne. Det er fortsat vigtigt at sikre menneskers langsigtede livsgrundlag, også på den anden side af krisen.”

ADRA Danmark melder, at det fortsat er muligt at støtte organisationens katastrofearbejde, idet behovene stadig er store.

Det går ADRA Danmarks Corona-bekæmpelse til:

Yemen
• Oplysningskampagne i særligt udsatte bydele i Aden, hvor mange internt fordrevne yemenitter og andre udsatte grupper bor. Information om smitteforebyggelse ved hjælp af radioudsendelser, dør til dør-besøg og printet materiale vil kunne nå ud til 20.000 familier.
• Hygiejnepakker med blandt andet sæbe til 2.500 udsatte familier i samme område.

Sydsudan
• Håndvask-faciliteter i form af blandt andet rent vand, sæbe og baljer – målrettet værtssamfund med mange internt fordrevne flygtninge i 12 forskellige områder af landet, hvor ADRA i forvejen arbejder.
• Oplysningskampagne såsom produktion af info-materiale, radioudsendelser og ADRA-medarbejderes fortsatte dør til dør-besøg i landsbyerne

Laos
• Træning af sundhedspersonale
• Udsendelse af sundhedspersonale til forebyggelseskampagner i omkring 100 landsbyer, hvor ADRA i forvejen arbejder

 

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: