ADRA Danmarks generalsekretær Jens Vesterager og kommunikationschef Signe Lund Christensen ved lanceringen. (Foto: Maria Lykke Andersen)

21. januar 2020

ADRA med i Verdensmålsbog til kirker

ADRA Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og Folkekirkens mellemkirkelige Råd er gået sammen om at udgive ’Verdensmålsbogen’. Formålet er at inspirere og engagere menigheder, organisationer og kristne i Danmark til at handle på verdens udfordringer lokalt, så det får global virkning

Kan Bibelen, den kristne tro og teologisk refleksion være en ressource i arbejdet på at nå FN’s 17 Verdensmål? Det mener ADRA Danmark og tre andre kirkelige organisationer. Vi er nu gået sammen om at udgive en inspirationsbog til kirker og kristne netværk i Danmark. Udgivelsen hedder ’Verdensmålsbogen – FN’s Verdensmål i lyset af den kristne tro’.

Bogen giver refleksioner over, hvad Bibelen og kristendommen har at sige til hvert enkelt Verdensmål. Her er input til fx prædikener, kirkeligt børnearbejde og studiegrupper. Hvert af de 17 temaer sluttes af med forslag til sange og salmer, en bøn, spørgsmål til debat samt opfordring til handlinger.

Vi udgiver bogen sammen med Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Missionsråds Udviklingspulje og Folkekirkens mellemkirkelige Råd, og i forordet udtrykker vi enstemmigt (forkortet version):

”For at ændre de grundlæggende strukturer, som skaber konflikt, uretfærdighed og klimaproblemer, må vi være mange, som går sammen.”

Bogudgivernes samarbejde er et godt svar på verdensmål 17 om ”Partnerskaber for fremtiden”.

Kirken har pligt til at handle
I denne tid foregår der en debat i medierne om, hvorvidt kirken overhovedet skal bruge kræfter på de efter nogens opfattelse uopnåelige verdensmål.

Til det siger Jens Vesterager, generalsekretær i ADRA Danmark:
”Kirken er Guds udstrakte arm på jord til at passe på kloden og mennesker, men kirkerne er blevet kaldt sovende kæmper. Vi kristne skal være vågne i forhold til at være gode eksempler, og Verdensmålene er et forsøg på at sætte retningen for, hvordan vi passer bedre på skaberværket.”

Thomas Müller, formand for Adventistkirken i Danmark tager imod udgivelsen med disse ord:

”Som kristne har vi både et mandat og en forpligtelse til at være gode forvaltere af de ressourcer, Gud har stillet til rådighed for os. Helt tilbage fra skabelsesberetningen udfordrer Gud mennesket til at dyrke og tage vare på naturen. Det er godt for os at blive mindet om ansvaret og blive inspireret til at handle. Ikke mindst når det gælder bekæmpelsen af uretfærdighed og ulighed mennesker imellem, hvilket netop er et af ADRA Danmarks fokuser. Jeg glæder mig til at dykke ned i bogen og fremover se, hvordan den kommer til at sætte aftryk i kirkerne.

Bogen er gratis og kan bestilles i fysisk form hos ADRA Danmark; info@adra.dk eller på telefon 4558 7700. Se den elektroniske version på www.verdensmaalsbogen.dk

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: