ADRA-medarbejdere i møde med en borgergruppe i Karamoja, Uganda

21.11.2023

ADRA pionerer til gavn for andre NGO’er

NGO’erne har pligt til at levere analyser til Danida, der viser, i hvor høj grad organisationerne producerer værdi for bistandspengene. Nu er en dansk hjælpeorganisation blevet ’first mover’ med en analyse-tilgang, som måler på de resultater, der kommer ud af investeringen i hjælpearbejdet

Med en nyligt udarbejdet omkostningsanalyse af ADRA Danmarks indsats i Ugandas fattige Karamoja-region, har udviklings- og nødhjælpsorganisationen taget et pionerskridt til gavn for andre danske NGO’er.

Læs artiklen ’ADRA skaber værdi for danskernes penge’

Med økonomisk støtte fra Globalt Fokus er ADRA ved at pilotere og lægge et fundament af erfaring med en ny ’Value for Money’-tilgang. Bestræbelserne skal munde ud i et læringsprodukt til glæde for de andre medlemmer af Globalt Fokus og for partnerorganisationer ude i verden.

Det er et krav, at alle organisationer, der lever af offentlige midler, melder tilbage til myndigheden, hvor meget de har fået ud af pengene.

En dansk NGO kan have mange elementer med i sin Value for Money-analyse, men ingen har endnu konsekvent anvendt en metode, der omfatter det hele på en gang. Derfor kan de hidtil påkrævede analyser have givet et ufuldendt og mindre lærerigt billede af den værdi, organisationerne skaber i verdens fattige lande. 

Nu sker der muligvis nyt i branchen. Fremfor alene at anvende den mest almindelige analysemodel, der beregner omkostning per enhed eller per person; altså hvor mange mennesker, der har fået nødhjælpspakker, skolebøger eller nye brønde for Danida-støtten, har ADRA afprøvet en anden og mere helhedsorienteret analyse-tilgang i Karamoja. Modellen er udviklet af det uafhængige konsulentfirma Learning and Change Ltd.

Lyt til ADRA Danmarks nye podcast fra felten i Karamoja

Kan højne kvaliteten af projekter 
”I ADRA har vi afprøvet en analysemodel, der fokuserer på resultaterne og effekten af vores indsats for fattige og marginaliserede befolkningsgrupper. Fremfor kun at sætte fokus på enhedsomkostninger, zoomer vi nu ind på resultaterne blandt de mennesker, der skal have gavn af vores indsats. Vi lader dem forholde sig til, hvorvidt vores projekter skaber forandring og resultater for dem.” Sådan siger programrådgiver Karen Ansbæk.

”På den måde kan vi bedre vurdere, hvilke typer indsatser, der er umagen værd, fordi de skaber flest positive resultater for investeringen, og hvilke programkomponenter vi skal stoppe med at bruge penge på eller kraftigt justere i. Det gælder jo om at lære af sine succeser og fejltagelser, så vi fremover medvirker til de bedst mulige forandringer og resultater blandt befolkningerne,” forklarer Karen Ansbæk.

Udvikler læringsprodukt
”Civilsamfundsorganisationerne er nogle af dem, der bliver gransket allermest i forhold til, om de producerer værdi for skattekronerne. Det her er en måde at kunne fremvise mere helhedsorienterede værdianalyser på,” siger Katrine Skamris, der er økonomi- og administrationschef i NGO’ernes interesseorganisation Globalt Fokus.

”Hidtil har Udenrigsministeriet og andre, der stiller krav om Value for Money-analyser, hovedsageligt set ind i økonomiafdelingerne. Kun sjældent ind i de afdelinger, hvor medarbejderne sikrer kvalitet og resultater for fattige og marginaliserede befolkningsgrupper. Nu kombinerer ADRA kompetencerne hos dem, der planlægger og designer hjælpeprogrammerne, med den viden økonomifolkene sidder med. Det vil alt andet lige give bedre analyser og dermed større kvalitet i arbejdet blandt dem, vi er sat i verden for at hjælpe,” siger Katrine Skamris.

Læs her Value for Money-analysen af ADRA’s arbejde i Karamoja

Kommentarer

Skriv et svar

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: