Skoleelever og deres små søskende i det nordlige Sydsudan har glæde af et ADRA-projekt, der minder de voksne om at respektere børns rettigheder. (Foto: ADRA Sydsudan)

07. januar 2021

ADRA’s arbejde med traumatiserede skolebørn giver genlyd

Et ADRA-projekt i Sydsudan påvirker reaktionsmønstre blandt børn med behov for psykosocial støtte og gør indtryk på de voksne, som har ansvar for at overholde børnenes rettigheder. Projektet er finansieret af Danmarks Indsamling 2020 og Novo Nordisk Fonden

Resultaterne af et ADRA Danmark-projekt i Sydsudan er begyndt at give genlyd. Arbejdet går ud på at etablere børnevenlige frirum for traumatiserede børn i Nasir-regionen og at lære lokalsamfund og ikke mindst børnene selv om deres rettigheder. Projektet, der er finansieret af Danmarks Indsamling og Novo Nordisk Fonden, startede i januar 2020 og løber over to år.

Lokalsamfund og deres ledere fortæller, at fokusset på at beskytte børn og deres rettigheder har gjort indtryk og ændret mentaliteten hos flere forældre og skolelærere. Guvernøren over Nasir har rejst rundt for at se på ADRA’s arbejde, og han er imponeret over resultaterne.

Psykisk og social støtte
I januar 2020 gik ADRA Danmarks samarbejdspartner i felten – ADRA Sydsudan – i gang med at etablere bygninger på tre af de skoler i Nasir-regionen, som vi i forvejen støtter. Bygningerne fungerer som frirum for de skolebørn, som er mest belastede af traumer efter krig og flugt eller af en barndom under generelt traumatiserende vilkår med vold og overgreb.

”I disse frirum bliver børnene vist særlige hensyn i form af psykisk og social støtte fra voksne, der bliver uddannet i at identificere og hjælpe udsatte børn. Derudover er mentorer tilknyttet for at guide lærere i ikke at bruge fysisk afstraffelse,” fortæller Adriana Ferracin Kleivan, der er humanitær koordinator i ADRA Danmark.

Samtidig har ADRA etableret børnegrupper, hvor også skolernes øvrige elever deltager. Her lærer de om børns rettigheder generelt, om konfliktløsning og om, hvordan man taler sin sag.

”For at beskytte børnene er det vigtigt, at alle i lokalsamfundet kender og respekterer børns rettigheder. Derfor underviser ADRA også forældre, lærere og lokale myndigheder, så de tager ansvar for at der bliver passet på dem,” siger den humanitære koordinator.

Læs om fireårige Nyandiit Ruachkuoth, der har fået livsmod efter støtte

Tilbyder ægteskab til mentorer
ADRA Danmark modtager jævnligt rapporter om projektet fra ADRA Sydsudan. Senest gav nødhjælpskoordinator Basilla Ciakuthi Katoni dette uformelle situationsbillede, efter at hun havde holdt møder med landsby-ledere (uddrag):

”Jeg er lige netop kommet tilbage fra et vellykket møde med lederne i Madeng. Mentorordningen og aktiviteterne omkring de børnevenlige frirum har stor indvirkning på lokalsamfundet her. Selv guvernøren er meget imponeret.

Landsbylederne ønsker, at vi udvider aktiviteterne til flere af de isolerede og vanskeligt tilgængelige områder. Mentorordningen er så populær, at de tilbyder at finde ægtefæller til mentorerne for at holde på dem. Det tilbud måtte jeg blankt afvise,” fortalte Basilla og fortsatte:

”To børn fik tårerne frem hos deltagerne, da de fortalte, hvordan den psykosociale støtte havde lært dem ikke at afreagere ved at begå kriminalitet. Nu var de i stedet optaget af at skabe relationer med jævnaldrende.”

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: