ADRA Danmark er blandt modtagerne af en ærespris

18. januar 2022

Ærespris kommer unge ildsjæle til gavn

Blumes ærespris på 25.000 kr tildeles organisationerne bag Verdensmålsbogen. Midlerne gives videre til unge der ønsker at igangsætte konkrete Verdensmål- handlinger

Hvert år uddeles Blumes mindelegat. Legatbestyrelsen støtter kirkeligt arbejde blandt børn og unge og har i år haft fokus på Verdensmål og kirkeligt ungdomsarbejde. Bestyrelsen fandt det derfor oplagt at tildele Blumes ærespris på 25.000 kr. til Verdensmålsbogen, ”FN’s Verdensmål i lyset af den kristne tro’ og det dertilhørende digitale handlingssite ”Verdensmålene – fra Ord til Handling” fordi det viser, hvordan Bibelen, den kristne tro og teologisk refleksion kan være en ressource i arbejdet for at nå FN’s 17 Verdensmål.

Tildelingen skete efter indstilling fra biskop Peter Fischer-Møller og Mads Christoffersen, hhv. formand og generalsekretær i Danske Kirkers Råd:

”Den bærende idé bag materialet er, at værdier er afgørende for holdning, håb og handling. Kristentro, bibeltekster og andagtslivets bønner og salmer giver indsigt og livsperspektiv på den virkelighed, som børn, unge og voksne står i. En virkelighed, som Verdensmålene om bl.a. klimakrise, ulighed og ligestilling sætter ord på, og som optager mange unge brændende,” lyder det blandt andet i indstillingen.

Det er Folkekirkens Nødhjælp, ADRA Danmark (Adventistkirkens udviklings- og nødhjælpsorganisation), Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde og Folkekirkens mellemkirkelige Råd, der står bag udgivelsen af Verdensmålsbogen og handlingssitet.

Inspiration til at handle lokalt
Formålet med bogen og sitet er at inspirere og engagere menigheder, organisationer og kristne i Danmark til at handle på verdens udfordringer lokalt, så det får global virkning.

Det kirkelige verdensmål-engagement skal ud at leve og gro lokalt, og af den grund har modtagerne af æresprisen besluttet, at de 25.000 kr. skal omdannes til en pulje for konkrete Verdensmål-handlinger. Unge ildsjæle der ønsker at starte et lokalt verdensmålsprojekt, har dermed mulighed for at søge puljen.

”Vores formål med bogen og siden har været at skabe lokalt engagement og handling for Verdensmålene. Og vi ved, hvor langt en gruppe unge i en kirke, spejdere eller på en højskole kan komme med et forholdsvis lille beløb, når de lægger deres energi og engagement oveni. Derfor har vi valgt, at pengene skal ud og bruges der, hvor engagementet og effekten er allerstørst,” lyder det fra organisationerne bag initiativet.

Kravene er simple
Ansøger(e) skal være max 30 år, og initiativet skal tage udgangspunkt i Verdensmålsbogen og handlingssitet. Der er åbent for ansøgninger fra 10. januar til 1. april.

De Verdensmål-handlinger, som opnår støtte via verdensmål-puljen, vil blive offentliggjort ved et event i Folkekirkens Nødhjælp på Himmelske Dage i Roskilde 2022. Mere information herom følger.

Hent ansøgning til Verdensmål-puljen på denne side: www.verdensmaaloghandling.dk

Der afholdes desuden webinarer om Verdensmål-handlingssitet 25. januar og 10. februar. Her kan man få en enkel og praktisk indføring i hvordan man kan arbejde konkret med Verdensmålene i en lokal sammenhæng. Det kan du også læse mere om på www.verdensmaaloghandling.dk.

OM BLUMES MINDELEGAT
Legatets navn er ‘H. O. Frimodt Møller Og Astrid Blumes Mindelegat’ og har følgende formål:
Legatet har til formål at yde hjælp til uddannelse og efteruddannelse af lærere for derigennem at fremme ungdommens opdragelse og dygtiggørelse på kristent grundlag i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske lære eller på anden måde at støtte kirkeligt arbejde blandt børn og unge.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: