Deltagerne på ADRA-workshoppen i Malawi.

02.05.2019

Afrikansk begejstring over ADRA-workshop

I marts og april var et hold fra ADRA Danmark i Uganda og Malawi for at holde workshop med kirkeledere fra de to lande. Endemålet er at få kirken til at bruge sin indflydelse i kampen mod negative sociale normer, der oftest går ud over piger og kvinder

Thomas Müller er ikke bare formand for ADRA Danmarks bestyrelse, men også øverste leder for Adventistkirken i Danmark. Med de to kasketter på rejste han i slutningen af marts til Uganda og Malawi for sammen med ADRA-medarbejdere at møde og påvirke ledere fra sit eget kirkelige bagland.

Helt konkret skulle han holde oplæg på en workshop arrangeret af ADRA Danmark. Højt rangerende religiøse ledere og ledere fra kirkens sundheds- og uddannelsesvæsen var inviteret.

ADRA Danmarks mål var at fyre op under kirkefolket, så de selv forstår at udnytte deres indflydelse i bekæmpelsen af negative sociale normer. Religiøse ledere har nemlig stor taleret i den afrikanske befolkning, hvoraf cirka 90 procent opfatter religion som en vigtig del af deres hverdag.

Hvis præster f.eks. jævnligt taler for, at piger og kvinder bør have de samme muligheder som drenge og mænd for at skabe sig et godt og værdigt liv, så lytter folk.

Forbavset over åbenhed
Først gjaldt det dog om at identificere de sociale normer, som kirken og ADRA kunne blive enige om at kalde problematiske. Her blev Thomas Müller og resten af ADRA-holdet positivt overraskede.

”Vi havde forventet, at vi kunne finde en fælles platform, når det gælder at hjælpe de svage og tale de udstødte, de syge og børnenes sag. Overraskelsen kom, da præsterne selv føjede krænkelsen af pigers og kvinders rettigheder til listen,” fortæller Thomas Müller.

De afrikanske adventister italesatte eksempelvis selv, at piger har dårligere mulighed for skolegang end drenge, at udbredelsen af ægteskaber med mindreårige piger og teenagegraviditeter er et problem, og at kvinder i højere grad burde have en stemme i samfundet.

”Jeg oplevede et forbavsende engagement og en åbenhed. Vi kortlagde omkring 10-15 samfundsnormer, som vi kunne samarbejde om at bekæmpe på forskellige måder. Det kunne være fra prædikestolen, men også gennem kirkens mange andre programmer. Mine kolleger dernede var faktisk glade for, at vi kom og pegede på vigtigheden af, at kirken gør sin indflydelse gældende inden for disse områder.”

Forsigtige med følsomme emner
Thomas Müller og ADRA Danmarks generalsekretær Jens Vesterager gjorde det klart, at workshoppen ikke var et forsøg på at presse en europæisk tankegang ned over hovedet på dem.

”Vi spurgte deltagerne, hvorvidt der var emner, de ikke ønskede at arbejde med, og her blev homoseksuelles rettigheder nævnt som noget af det, der var for følsomt.”

Workshoppene i Uganda og Malawi er første skridt på vejen i den strategi, ADRA Danmark har lagt for øget inddragelse af religiøse ledere i udviklingsarbejdet. Trin 1 i strategien har fokus på ADRA’s eget kirkelige bagland. Først i næste omgang rettes fokus mod andre kristne kirkesamfund samt muslimske og traditionelle afrikanske ledere.

”Adventistkirken på verdensplan er en lavthængende frugt. Her har vi på forhånd adgang og taleret. Alene i Uganda og Malawi kan vi med inddragelse af kirken påvirke en lille million mennesker,” forklarer den danske religiøse leder.

Se video fra workshoppen i Malawi

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: