17. juni 2021

Alle ADRA’s medlemmer kan nu få indflydelse

Da ADRA Danmark i søndags afholdt repræsentantskabsmøde, vedtog hjælpeorganisationens bagland at give stemmeret til alle betalende medlemmer og ikke alene til repræsentanter fra landets forskellige adventistmenigheder. Debatten før vedtagelsen af de nye vedtægter varede længere end forventet, men det var kun positivt, mener bestyrelsesformand Thomas Müller

Alene ordet ’vedtægter’ kan få mange til at gabe højlydt, og nogen vil associere ordet med traumatisk kedelige møder i diverse foreninger eller selskaber. Det handler om regler, sommetider juridiske krav, og sprogbrugen kan blive meget kompliceret.

Udkommet af vedtægter er dog aldrig kedeligt og således heller ikke i ADRA Danmark, hvor de stemmeberettigede på organisationens repræsentantskabsmøde i søndags vedtog at ændre de gældende vedtægter. Nu kan alle NGO’ens medlemmer få indflydelse på ADRA Danmarks hjælpearbejde.

Et udvalg under ADRA Danmarks bestyrelse havde siden forrige årlige møde set på vedtægterne ud fra et ønske om at øge medlemsdemokratiet. Tidligere har det nemlig alene været udpegede repræsentanter fra adventistkirkens menigheder samt forskellige nøglepersoner i kirkens organisationer, der havde stemmeret.

Hvad der i søndags hed et repræsentantskabsmøde, vil i fremtiden blive kaldt for ’generalforsamling’. Nu kan hvert medlem, der har betalt sit kontingent, møde op til generalforsamlingen, afgive sin stemme, stille forslag til ADRA’s arbejde og stille op til bestyrelsen.

Ifølge de nye vedtægter vil én årligt udpeget delegeret fra hver menighed i Adventistkirken i Danmark fortsat have stemmeret på generalforsamlingen. Menigheder på over 25 medlemmer kan udpege yderligere en delegeret for hver påbegyndt 25 medlemmer.

Debat om risiko for kup
Inden vedtagelsen af de nye ændringer gik debatten ivrigt mellem NGO’ens ledelse og de fysisk samt virtuelt fremmødte repræsentanter. Sidstnævnte var synlige på en større tv-skærm.

”Jeg blev positivt overrasket over engagementet og varigheden af debatten, for det viser, hvor meget det ligger det kirkelige bagland på sinde at bevare ADRA’s DNA. Vi taler om en organisation, der trækker på snart 25 års samarbejde med Adventistkirken,” siger ADRA Danmarks bestyrelsesformand Thomas Müller. Han er samtidig landsleder for Adventistkirken i Danmark.

Bekymringen på mødet gik primært på risikoen for en fjendtlig overtagelse af medlemmer, der ønsker at ændre på hele værdisættet bag organisationens aktiviteter. Fx at ADRA ikke længere skulle arbejde ud fra et kristent menneskesyn, og at organisationens primære opgave ikke længere måtte være at hjælpe nødstedte, fattige og udsatte mennesker til at få et godt liv.

”Spørgsmålene, som blev rejst, havde vi i bestyrelsen allerede forholdt os til ved at indføre sikkerhedsmekanismer i vedtægterne. De fleste var enige om, at sandsynligheden for et kup er meget lille, men potentialet er der selvfølgelig. Bestyrelsen fik derfor til opgave at sikre vedtægterne yderligere inden næste års generalforsamling,” fortæller Thomas Müller.

Indflydelse vigtig for motivation
Ifølge bestyrelsesformanden burde tiltaget være blevet gjort for lang tid siden, men da vedtægterne normalt ikke er noget, bestyrelsen kigger på hver dag, er paragrafferne om medlemskab og repræsentantskab ikke blevet opdateret i mange år.

”Vi ønsker flere involveret i ADRA Danmarks gode arbejde, og blandt andet derfor er vi ved at opbygge ADRA ungdom. Bestyrelsen ønsker her at signalere, at de unge rent faktisk kan få indflydelse med deres stemme, når de melder sig ind, og stille forslag til ADRA’s arbejde på generalforsamlingen.”

Ifølge bestyrelsesformanden er vedtægtsændringerne yderligere med til at sikre, at ADRA fortsat lever op til eksterne krav om at være en demokratisk opbygget forening, hvilket er essentielt for at kunne modtage store bevillinger og indsamle midler til arbejdet.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: