Søren Theilgaard fra ADRA Danmark besøger her et mindre landbrug i Burundi (Foto: Bjørn Johansen)

20.12.2018

Anonym donor giver en million til iværksætter-landbrug i Burundi

ADRA Danmark har fået 1 million kroner af en privat donor, som ønsker at være anonym. Pengene har netop sat gang i et særligt projekt i Burundi, der går ud på at undervise bønder i mere effektive landbrugsmetoder, som de selv skal lære fra sig til naboer og nabolandsbyer. Vigtig viden og færdigheder skal på bæredygtig vis brede sig som ringe i vandet

I provinsen Cibitoke, Burundi, er op til 200 småbønder netop nu i gang med at lære, hvordan de kan forbedre deres planteproduktion og husdyrhold for derigennem at reducere fattigdom, sult og underernæring.

Undervisningen er en del af et ny-igangsat projekt gennem ADRA Danmark, som bliver betalt af midler fra en anonym filantrop med interesse for bæredygtige udviklingsprojekter i syd.

ADRA Danmark har valgt at starte projektet i lige netop Burundi, fordi landet er et af de fattigste i verden. Her er over halvdelen af børnene under fem år fejlernæret og vokser ikke efter normale vækstskalaer.

Syv ud af 10 burundier er usikre på, hvor næste måltid skal komme fra, og madindtagelsen for 93 procent ud af landets 10 millioner indbyggere afhænger af, hvad de selv kan dyrke på deres små jordlodder.

Dertil kommer en uhensigtsmæssig arvekultur i mange afrikanske lande. Jordstørrelserne bliver gradvist mindre, fordi de går i arv fra forældrene og skal deles ud på mange børn. En af løsningerne for de enkelte familier er derfor at få deres landbrug til at yde mere.

Med et element af innovation
Gennem de næste 3½ år modtager småbønderne selv undervisning på særlige demonstrationsmarker, samtidigt med at de afprøver metoderne på deres egne jordstykker.

Herefter skal de dygtigste af bønderne – dem, der udpeges til at være ’Lead Farmers’ (red. ”superbønder”), dele ud af deres nyerhvervede viden til nye grupper af småbønder i regionen. Det er noget de forpligter sig til, og de får en mindre sum penge for opgaven med at besøge nabolandsbyerne.

I udviklingsbranchen bliver modellen kaldt RIPAT (Rural Initiative for Participatory Agricultural Transformation). Den er udviklet af Rockwoolfonden og har et element af innovation i sig.

Ud fra al den undervisning, landmændene modtager, vælger de nemlig selv, hvilke af de mest ernæringsrige afgrøder de vil producere, og hvilke dyrkningsteknikker de vil fokusere på.

Dels tager de således ejerskab over projektet, og dels kan de med større troværdighed give viden videre til naboer og andre landsbyer, når de selv har oplevet, at teknikkerne virker.

Burundis eget system af statsbetalte landbrugskonsulenter er stærkt underfinansieret. Der er alt for få til at rådgive, og deres viden er ikke opdateret. RIPAT kommer til gavn på flere niveauer, idet regionens eksisterende landbrugskonsulenter er en integreret del af projektet. Derved får de selv ny indsigt.

Effektiv og afprøvet model
“Vi har valgt at benytte RIPAT-tilgangen i Burundi, fordi det er en effektiv og afprøvet model. ADRA har blot tilpasset projektet den lokale kontekst” siger Søren Theilgaard. Han er ADRA Danmarks programkoordinator for landbrug og privatsektorsamarbejde.

”Vi gør desuden brug af konsulentbistand fra den tanzaniske NGO – RECODA, som helt fra start var med til at udvikle og implementere RIPAT sammen med Rockwoolfonden. RECODA faciliterer, underviser og evaluerer projektet,” fortæller Søren Theilgaard.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: