F.v.: Sydsudanske Susane Gabriel og Teresa John med de brændstofbesparende komfurer

02. maj 2019

EU støtter ADRA Danmark med stort millionbeløb

EU viser ADRA’s arbejde med sydsudanske flygtninge i Sudan så stor tillid, at vi modtager lige knap 9 millioner kroner. Bidraget gør det muligt at fortsætte arbejdet med blandt andet at beskytte kvinder mod overgreb i og uden for flygtningelejrene

Europakommissionens afdeling for humanitær bistand og civilbeskyttelse (ECHO) har svaret positivt på ADRA Danmarks ansøgning om støttemidler. Fra maj og et år frem får vi 1,2 millioner euro til at fortsætte det arbejde, ADRA allerede udfører i staten White Nile, Sudan.

Fordelt over 9 flygtningelejre fyldt med mennesker fra Sydsudan, hjælper vi flygtningene ved at uddele brændstofbesparende komfurer. Dette tiltag bevirker både mindre indhug i områdernes sparsomme vegetation og formindsket risiko for overgreb på piger og kvinder i forbindelse med indsamling af brænde til madlavning.

Komfurerne bliver produceret af et lille antal flygtninge, som ADRA lønner med et beskedent beløb.

Til de svageste familier uddeler ADRA trækul, så de ikke selv skal indsamle kvas.

Derudover arbejder vi med at danne dialoggrupper, hvor eventuelle spændinger mennesker imellem bliver taget op og mulige løsninger fundet.

Forståelse for hinanden
Med alle vores forskellige aktiviteter når vi cirka 80.000 i og uden for flygtningelejrene. 700 af disse mennesker indgår i de mange forskellige interessegrupper, ADRA har været med til at danne.

”Vi faciliterer tre forskellige typer grupper. En af dem er en dialoggruppe, der skal forebygge og adressere konflikter mellem det fattige sudanske værtssamfund og flygtningene inde i lejrene,” fortæller Karen Garly Andersen, humanitær koordinator i ADRA Danmark.

Heri deltager de mest ressourcestærke mennesker fra begge sider for at blive klogere på hinandens livssituation og udfordringer. Helt konkret får de bl.a. redskaber til konflikthåndtering.

”Når de finder ud af, at de kæmper med de samme problemer i hverdagen, opstår en gensidig forståelse og identifikation. Målet er, at de sammen finder løsninger, som gavner alle,” siger Karen Garly Andersen.

Beskyttelse af kvinder og piger
Den anden type gruppe er for kvinder og har fokus på beskyttelse. Der er ikke officiel statistik på antallet af overgreb, men ADRA-medarbejdere på stedet skønner, at tallet er højt.

I bund og grund handler det om at få kvinder til at tale sammen og udveksle erfaringer. De holder oplæg og skaber bevidsthed om vigtige emner blandt beboerne i flygtningelejrene.

Kvindegrupper har eksempelvis haft succes med at italesætte problemet med at gifte små piger væk. Ikke mindst fordi alle kan se, at det jævnligt har dødelig udgang, når børn føder børn.

ADRA arbejder desuden med ungegrupper for at sikre, at de også bliver hørt.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: