Kvinder i Khor Al-waral-lejren (Foto: ADRA Danmark)

18. maj 2021

EU værdsætter ADRA’s arbejde i Sudan

Gennem flere år har ADRA hjulpet mennesker i flygtningelejre i Sudan og omkringliggende værtssamfund med at stå stærkere mod fattigdom og sult. Otte ud af ti familier, som ADRA har rakt ud til, har fået bedre adgang til en varieret kost og kan i dag brødføde sig selv. Med ny finansiering fra EU kan hjælpen fortsætte til nytilkomne sydsudanesiske flygtninge

EU’s Humanitære Kontor (ECHO) har støttet dele af ADRA Danmarks hjælpearbejde i Sudan siden 2016. Nu er en ny bevilling på lidt mere end 11 millioner kroner på vej.

Pengene skal i det store og hele understøtte en fortsættelse af ADRA’s nødhjælpsindsats i 10 flygtningelejre i staten White Nile.

Overfyldte lejre og manglende ressourcer
I den nye projektrunde rækker ADRA Danmark ud til 2500 sydsudanesiske flygtningefamilier, der har søgt tilflugt i Sudan på grund af igangværende kampe hjemme sydpå.

Problemet er, at flygtningelejrene efterhånden er ved at være fyldt op. Mange familier har boet i lejrene gennem flere år. Det begynder at knibe med at have ressourcer nok til alle i form af adgang til vand, brænde, fødevarer, skolegang og lægehjælp.

Ressourcemanglen er også et problem for de sudanske familier, der bor tæt på lejrene. Derfor støtter ADRA desuden 500 familier fra værtssamfundet.

Alle, både udenfor og indenfor lejrene, er ydermere ramt af stigende fødevarepriser, landets COVID-19-ødelagte økonomi og konsekvensen af mangel på brændstof.

Kontanter og beskyttelse
”ADRA Danmarks nødhjælpsindsats har fokus på at give de tilsammen 3000 familier økonomisk støtte til at skaffe vand, mad og transport til sundhedsklinikker og skoler,” forklarer Pia Jensen, humanitær koordinator for ADRA Danmark.

”Det gør vi ved at dele 85 dollars (US) ud til hver familie hver måned fra maj til september. Med de penge kan de klare sig og brødføde deres familier.”

Derudover arbejder ADRA blandt andet med forebyggelse af kønsbaseret vold og overgreb via de forskellige interessegrupper, organisationen har dannet i lejrene. Her er eksempelvis 24 kvindegrupper, hvori medlemmerne lærer at identificere muligheder for at forebygge seksuel og kønsrelateret vold, udveksler erfaringer og skaber bevidsthed om vigtige emner såsom fordrevnes rettigheder.

ADRA har fokus på, at personer, der er blevet udsat for vold, får adgang til den rette behandling og blive hjulpet videre.

Langtidsvirkende nødhjælp
Resultatet fra forrige projektperiode 2020-2021 beviser, at ADRA’s indsats nytter. Ud af de 3000 familier, ADRA senest hjalp, har 80 procent fået bedre adgang til en varieret kost.

Samme andel kan nu brødføde sig selv uden at skulle sælge ud af de aktiver, der rent faktisk kan få familierne på fode og på længere sigt løfte dem ud af fattigdom. De behøver fx ikke at sælge deres køer for at få råd til nok mad eller at sende børnene ud for at arbejde i marken i stedet for at passe skolegangen. Det nye ECHO projekt fokuserer på nødhjælp til nyankomne familier, men benytter samme strategi.

”Jeg er personligt rigtig glad for, at vi kan blive ved med at hjælpe familier i lejrene i White Nile State. ADRA ønsker at stå ved sin forpligtigelse om at gå hånd i hånd med familier og støtte dem på flere fronter, til de en dag er så meget ovenpå, at de kan begynde at hjælpe andre. Det er det, vi mener med mottoet: ’ADRA planter håb og høster udvikling’,” siger Pia Jensen.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere:

Videre til værktøjslinje