ADRA-personale i færd med at indkøbe enheder til systemet, der skal rense drikkevandet til civilbefolkningen (Foto: ADRA Syrien)

30.06.2021

Klimavenligt ADRA-projekt støttet fra uventet kant

Den tjekkiske regering har netop givet omkring 1,25 millioner kroner til et usædvanligt ADRA-projekt i Syrien, der skal give hjemvendte flygtninge og internt fordrevne rent vand

I Syrien støtter ADRA Danmark blandt andet op om istandsættelse af basal infrastruktur og services såsom vand- og kloaksystemer.

ADRA har sørget for etablering af et innovativt system, der renser drikkevandet uden brug af kemikalier og ved hjælp af solpaneler. Når installeringen er færdig, vil det rene vand nå ud til omkring 13.000 husstande i landdistrikterne uden for hovedstaden Damaskus. Projektet er fortrinsvis finansieret af EU’s Humanitære Kontor (ECHO), og nu har den tjekkiske regering også støttet med lidt over 1,25 millioner kroner.

Et nyskabende tiltag
”I Syrien har borgerne store problemer med strømforsyningen, hvilket jeg selv oplevede på min seneste tur derned. Strøm er kun tilgængelig på visse tidspunkter af døgnet, og det kan blandt andet gå ud over vandforsyningen. Brug af solceller er derfor en smart løsning, der sikrer, at vandrensningen ikke pludselig går i stå,” forklarer Insa Deimann, koordinator for ADRA Danmarks humanitære projekter i landet.

ADRA udbød i 2019 opgaven at etablere systemet, der kan filtrere drikkevand ved hjælp af ’omvendt osmose’; en metode, der fjerner nitrat fra vandet. Først i anden udbudsrunde lykkedes det at finde en kvalificeret entreprenør.

”Ikke mange entreprenører i Syrien kan installere omvendt osmose-enhederne sammen med solpaneler, og tiltaget betragtes da også som en ny og innovativ tilgang inden for den humanitære sektor,” siger den humanitære koordinator.

Det er ADRA’s ønske at installere samme filtreringssystem andre steder i Syrien, hvis organisationen får tilstrækkelig med midler til lignende projekter i fremtiden.

Håber på støtte igen i fremtiden
ADRA’s hjælp gavner især de folk, som vender tilbage til deres lokalsamfund efter at have været fordrevet. De er typisk nogle af de allermest sårbare, fordi de vender tilbage til ingenting. ADRA’s støtte til istandsættelse af vandsystemer, skoler og sundhedsfaciliteter i forskellige områder af Syrien skal forbedre livsmulighederne for hjemvendte og internt fordrevne borgere, så de kan skabe sig en ny tilværelse.

Som en del af partnerskabsaftalen med ECHO skal hjælpeorganisationer selv rejse en del af det nødvendige beløb til deres projekter, hvis Europas bistandskasse skal lægge tocifrede millionbeløb til. Det kaldes ’matched funding’ (medfinansiering).

Sammen med ADRA Schweiz, ADRA Tjekkiet, ADRA Danmark og Danida har den tjekkiske regering nu således også bidraget til det samlede budget på lidt over 29 millioner kroner.

”Vi er meget glade for, at den tjekkiske regering vil gå sammen med os om dette projekt, og vi håber, at der bliver flere muligheder for det i fremtiden. Jo mere vi samarbejder med andre donorer og NGO’er, des flere gode ting kan vi opnå i Syrien,” slutter Insa Deimann.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: