En familie i en af de flygtningelejre i Sudan, hvor ADRA Danmark støtter projekter (Foto: Jens Vesterager)

28. september 2020

Kontanter til flygtninge og værtssamfund i Sudan

Med et beløb på cirka 11 millioner kroner fra EU får ADRA Danmark nu mulighed for at hjælpe hårdt ramte flygtninge i lejre i Sudan. Corona-restriktioner har forværret deres muligheder for at tjene penge, så de kan få nok mad, og derfor uddeler ADRA kontanter til udvalgte familier, heriblandt også sudanske familier uden for lejrene

Sudan kæmper som mange andre lande fortsat med at slå Corona-smitten ned. En kombination af økonomisk krise og COVID-19-udbrud har alvorlige konsekvenser for blandt andre sydsudanesere i landets flygtningelejre og for de omkringliggende værtssamfund.

Mens flygtningenes situation allerede var vanskelig før COVID-19, er den nu blevet yderligere forværret på grund af restriktioner, der gør, at de ikke længere kan tage småjobs for at tjene til dagen og vejen.

ECHO, EU’s Humanitære Kontor, har netop bevilliget 11 millioner kroner til ADRA Danmark, som vil bruge pengene til at mildne de økonomiske konsekvenser af Corona i White Niles flygtningelejre og for de dårligst stillede familier i de omkringliggende landsbyer. Også værtsbefolkningen lider nemlig under manglende adgang til mad og deraf følgende fejlernæring.

Vigtigt at støtte lokal handel
For ECHO-donationen vil ADRA helt konkret uddele kontante pengebeløb over fire måneder. Indsatsen bliver kombineret med information om ernæring og vigtigheden af varieret kost.

Kontanterne bliver uddelt til familier med gravide, kronisk syge, børn under fem år eller mennesker med handicaps og familier, hvor forsørgeren er et barn, en kvinde eller et ældre menneske.

Projektet er målrettet 3.000 familier fordelt over tre flygtningelejre og forskellige landsbyer omkring lejrene.

”Ved at modtage kontanter får den enkelte familie mulighed for selv at prioritere, hvad de har mest brug for. Denne prioritering efterlader en større følelse af værdighed hos modtagerne. Samtidig er det mere omkostningseffektivt, og man støtter op omkring det lokale marked i stedet for at bringe ting ind udefra,” forklarer ADRA Danmarks programchef Helene Ellemann-Jensen.

Hele projektet løber over otte måneder med start i september 2020.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: