Når krige bryder ud, bliver børn særligt påvirket. Konsekvensen af gentagne gange at blive fordrevet fra sit hjem på grund af kamphandlinger er ofte, at børn dropper ud af skolen eller aldrig får mulighed for at gå i skole. (Foto: ADRA Syrien)

12.08.2020

Krigsplagede syriske børn kom endelig i skole efter ADRA-kursus

I Syrien har mange børn og unge forladt skolebænken eller aldrig gået i skole på grund af landets langvarige borgerkrig, fattigdom og børnearbejde. Efter at have gennemført et skoleforberedende ADRA-kursus for børn uden tilknytning til en skole, begyndte over halvdelen af deltagerne på en formel skoleuddannelse

Efter at ADRA i det østlige Aleppo gennemførte et undervisningsprogram for børn uden tilknytning til en skole, indskrev 478 ud af de i alt 904 deltagende børn sig i en rigtig skole. 53 procent af disse børn har altså nu taget hul på en formel skoleuddannelse eller genoptaget deres skolegang efter flere års pause.

”I en verden hvor tal sommetider fylder mere end det enkelte menneskes værdi, lyder halvdelen måske ikke af meget, men hvert et barn, der påbegynder en uddannelse, har betydning for et lands fremtidige styrke. Dertil kommer, hvad skolegang betyder for den enkelte elev,” siger ADRA Danmarks generalsekretær Jens Vesterager.

Ligesom i Danmark er syriske børns skolegang en døråbner til en god fremtid.

”I et krigsplaget land kan det at gå i skole også være en redningsplanke i en omtumlet tid og en ramme om noget, der minder om en hverdag. Rutinerne giver barnet en følelse af tryghed og stabilitet midt i det kaotiske og kan somme tider hjælpe eleven med at overvinde traumatiske oplevelser. Måske har barnet tidligere været optaget af børnearbejde og er nu endelig fri til at være barn med jævnaldrende venner omkring sig i hverdagen,” fortæller generalsekretæren.

Læs om børnearbejderen Ali, der endelig begyndte i skole som 12-årig

Flugt er den hyppigste årsag til skolefrafald
ADRA’s skoleforberedende program bliver løbende gennemført i forskellige dele af Syrien.

Efter et omfattende forarbejde med dør til dør-interviews udvælger ADRA Syrien børn fra forskellige bykvarterer. Typisk i områder med høj befolkningstæthed, udbredt fattigdom og begrænsede muligheder for at skabe sig et levebrød for den voksne del af befolkningen. Ofte er udbredelsen af børnearbejde stort disse steder.

Af det samlede antal børn, som ikke var tilknyttet en skole i det østlige Aleppos udvalgte bykvarterer, havde 55 procent i alderen 6-17 år aldrig været i skole. Behovet for gentagne gange at måtte flygte bliver nævnt som den hyppigste årsag til skolefrafald, eller at barnet aldrig har fået normal undervisning. Dernæst tab af ID-papirer, økonomiske grunde relateret til familien, manglende sikkerhed, børnearbejde og mangel på skoler i funktion.

Ud af de i alt 904 børn og unge, som deltog i det skoleforberedende program i Aleppo by, var 87 procent analfabeter ved begyndelsen af kurset.

Læs om Khaled, der var bange for at gå i skole på grund af krigstraumer

ADRA’s program i Syrien bliver støttet af Danida og ECHO (EU’s Humanitære Kontor)

Fakta: ADRA Danmarks program i Syrien

  • Vi støtter skoleforberedende undervisning til børn, der af forskellige årsager ikke går i skole. Målet er at gøre dem klar til almindelig skolegang
  • Børn, der er i fare for at droppe ud, får støtteundervisning for at fastholde dem i skolen
  • ADRA underviser lærere i at håndtere og give psykosocial støtte til børn med traumer og handicaps
  • Med støtte fra ADRA Danmark istandsættes ødelagte skoler, og faciliteter skabes for fx børn med handicap
X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: