De knap 400 elever på Masenjere-skolen i Kazembe, Malawi, er lykkelige for, at deres forældre har lært at argumentere for deres rettigheder.

21. februar 2019

Lokalbefolkning talte deres børns sag og fik skole

Fordelt på fire klasseværelser labber 400 elever på Masenjere-skolen i Kazembe, Malawi, sultent undervisningen i sig. Indtil oktober 2018 var det usikkert, om de nogensinde ville lære at læse og skrive

Risikoen var overhængende for, at børnene i og omkring Mulanje-området i det sydøstlige Malawi ville træde ind i voksenlivet som analfabeter. Indtil ADRA i 2011 trådte til.

Med Action for Social Change-programmet (ASC) faciliterede ADRA en såkaldt reflect circle, hvor en del af lokalbefolkningen i Nthundu gik sammen i en gruppe og blev undervist i at kommunikere, give udtryk for deres behov og ikke mindst at advokere for deres behov.

Læs om ASC her

Identificer problemet, så løsningen

Gruppen lærte værdien af at identificere et specifikt problem; i dette tilfælde, at der var for langt fra de omkringliggende landsbyer til de nærmeste skoler.

Dernæst identificerede de en række konsekvenser ved problemet såsom risikoen for, at en stor del af landsbybørnene sjældent eller slet ikke kom i skole, og at nogle af disse til sidst havde deltaget så lidt i undervisningen, at de måtte droppe ud. Desuden vurderede gruppen, at en stor andel ville starte i skole i for sen en alder med risiko for at dumpe. Konsekvensen heraf ville være tidlige ægteskaber og underudviklede områder med en høj andel af analfabetister.

Sammen blev de enige om, at løsningen var at bygge en skole i lokalområdet.

Det lange seje træk

Via ASC-programmet lærte gruppen at tage fat i forskellige aktører som f.eks. lokale ledere og myndigheder. Sammen med de lokale interessenter forsøgte gruppen nu at få endnu vigtigere aktører ombord som f.eks. den ansvarlige myndighed for uddannelse i regionen.

Efter en periode på cirka seks år med tovtrækkeri, indhentning af byggetilladelse og fondsøgning til finansiering af projektet fik gruppen endelig i 2017 tilladelse til at bygge skolen.

Endelig i mål

I første omgang fik de af myndighederne 1000 poser cement til fundamentet og væggene. Dernæst fik de blikplader til taget. Da bygningen var færdig brugte de overskydende materiale til at bygge toiletfaciliteter.

I slutningen af 2018 kunne den udnævnte skoleinspektør endelig erklære skolen for åben for de fire undervisere og 391 elever.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: