De internt fordrevne i delstaten Vestdarfur mangler blandt andet tilpas beskyttende husly (Foto: ADRA Sudan)

01. september 2021

Nødhjælp til voksende antal fordrevne i Darfur

Vestdarfur i Sudan har været præget af vold og væbnede konflikter mellem etniske grupper siden starten af det nye årtusinde. Antallet af internt fordrevne stiger, samtidig med at verdens nødhjælpsbudgetter falder. Med penge fra Danida og indsamlede midler blandt danskerne støtter ADRA Danmark nu op om en nødhjælpsindsats

ADRA Danmark sender 510.000 kroner til Vestdarfur i Sudan. Pengene går til uddeling af hygiejneprodukter som sæbe, udstyr til madlavning, moskitonet og spande til opbevaring af rent vand. Støtten kommer hovedsageligt fra Danida, og 50.000 kroner bliver taget fra puljen af indsamlede midler under Adventistkirkens årlige indsamling – Hjælpeaktion. Med indsatsen rækker ADRA ud til 1000 familier, hvilket svarer til omkring 6.000 personer.

Siden begyndelsen af det nye årtusind har konflikter mellem politiske grupper raset i Darfur. Fra januar 2020 har volden bølget frem og tilbage mellem særligt arabiske stammer og masalit-folket. Kampladsen er delstaten Vestdarfur, som grænser op til nabolandet Chad.

I 2021 har særligt området Al Geneina været ramt af voldshandlinger. Her arbejder ADRA.

Overfyldt med flygtninge
”Vestdarfur er vært for knap 400.000 internt fordrevne mennesker, hvoraf nogle har boet i flygtningelejre i over 10 år. På grund af generelt faldende bidrag til nødhjælp fra resten af verden er kvaliteten af basale ydelser på samlingsstederne for flygtninge forværret og dermed også levestandarden blandt flygtningene,” forklarer Agyedho Bwogo, ADRA Danmarks projektkoordinator for Sudan.

Nogle af de nyligt fordrevne er samlet på skoler, offentlige institutioner og i store åbne pladser, der efterhånden er overfyldte med mennesker. Ingen har kunnet nå at medbringe ejendele under flugten.

Udover behovet for ordentligt husly har flygtningene dårlig adgang til mad, rent vand, vaskefaciliteter og lægebistand. Børnene kommer heller ikke i skole.

71% af den fordrevne befolkning på de nye samlingssteder er afhængige af daglejer-job for at tjene penge, men sikkerhedssituationen begrænser dem i at opsøge dette. De er i overvejende grad afhængige af humanitær hjælp enten fra venner, familier eller NGO’er.

”Vi har i forvejen blandt andet landbrugs-projekter kørende i to af Darfur-regionens delstater, og nu bruger vi ekstra Danida-penge til distribution af de allermest nødvendige hjælpemidler særligt til de familier, som har fået brændt deres huse ned og mistet alle ejendele,” slutter Agyedho Bwogo.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: