En ung kvinde sælger grøntsager på markedet ved en af de lejre, hvor ADRA arbejder (Foto: ADRA Sudan)

03. august 2021

Novo hjælper i Sudan gennem ADRA

Novo Nordisk Fonden har støttet ADRA Danmarks arbejde gennem flere år og nu senest med 1.6 millioner kroner, hvilket er den højeste donation, organisationen har modtaget fra fonden nogensinde. Pengene vil blive brugt i Sudan til at styrke levebrød blandt flygtninge og borgere i værtssamfundene omkring flygtningelejre

Startkapital til nye små forretninger, økonomisk støtte til udvidelser af eksisterende mikrovirksomheder, undervisning i at drive forretning og i at opstarte spare-lånegrupper. Det er elementerne i et nødhjælpsprojekt, som ADRA Danmark starter op i Sudan med støtte på 1.6 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden.

Det netop donerede beløb er den højeste enkelte bevilling, ADRA Danmark har modtaget fra fonden nogensinde.

Projektet sigter mod at hjælpe 300 familier svarende til omkring 1.500 personer. Målgruppen udpeges blandt de mange sydsudanesiske flygtninge, som bor i lejre i staten White Nile, hvor ADRA i forvejen har nødhjælpsprojekter.

Flygtninge kan løfte et samfund
Det nye tiltag supplerer en igangværende indsats i lejrene, hvor ADRA med støtte fra EU’s Humanitære Kontor (ECHO) deler kontanter ud til ca. 3.000 flygtninge og sudanesere fra værtssamfundene. Således kan de selv købe mad og fornødenheder og derved støtte de lokale markeder i og omkring flygtningelejrene.

”Overordnet støtter vi flygtningene i at være en aktiv og samspillende del af deres værtssamfund, så parterne kan løfte i flok,” fortæller humanitær koordinator Pia Jensen fra ADRA Danmark.

”Jeg har lige været på besøg i en af lejrene. Her bor 200.000 flygtninge. Siden vi uddelte kontanter første gang sidste år, er der sket en ændring, som de sudanesiske myndigheder har bemærket og responderet positivt på. De kan se, at der bliver sat gang i handelen, så det omgivende samfund får glæde af flygtninges tilstedeværelse, og folk får flere muligheder for at skabe sig et livsgrundlag.”

Beskyttelse af kvinder og miljø
I det Novo-finansierede projekt bliver flygtningene opfordret til at søge partnerskaber med andre små forretninger, som kan være ejet af værtssamfund.

Om det enkelte familieoverhoved modtager startkapital, afhænger af den forretningsplan, som han eller hun udarbejder efter undervisning. Pengene vil blive givet, hvis ADRA vurderer, at den kommende mikrovirksomhed kan stå på egne ben, tager hensyn til miljøet omkring lejrene og tager tilpas udgangspunkt i udbud og efterspørgsel.

”Når flygtningene ydermere får mulighed for at blive en del af en spare-lånegruppe, begrænser vi målgruppens afhængighed af nødhjælp og hjælper flygtningene til at blive modstandsdygtige i fremtiden,” forklarer Pia Jensen.

Læs mere om spare-lånegrupper her

Særligt kvinder vil blive opfordret til at deltage i projektet, da de sjældent får arbejde på markerne som daglejere. Ydermere er det oftest piger og kvinder, som samler brændsel til madlavning eller til videresalg. Denne rolle gør dem udsatte for overgreb, da de efterhånden på grund af afskovning skal længere og længere væk fra lejrene for at finde træ til formålet. Ved at støtte dem i at finde andre indtjeningsmuligheder, har ADRA-projektet både fokus på deres beskyttelse og at passe på miljøet.

Når kvindelige forsørgere får adgang til økonomiske ressourcer og får succes med at tjene penge, styrker det ligeledes deres status i samfundet.

”Alt i alt bidrager Novo Nordisk Fonden til et vigtigt og holistisk funderet projekt,” slutter den humanitære koordinator.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: