Ukrainske børn, der er påvirket af krigen i landet. (Foto: ADRA Ukraine)

18.01.2024

Nye penge styrker indsatser i Ukraine, Etiopien og Uganda

Som resultat af ADRA’s benhårde ansøgningsarbejde fik organisationen inden nytår en række nye bevillinger. Med dem kan vi fortsat støtte op om udsatte medmennesker i Ukraine, Etiopien og Uganda

Både Danida og Novo Nordisk Fonden har sørget for, at ADRA Danmark i samarbejde med en række andre NGO’er har midler til at støtte op om krigsramte i Ukraine, klimaflygtninge i Etiopien og flygtninge i Uganda, der er kommet ind over grænsen fra DR Congo.

Genopbygning i Mykolaiv
Sammen med Folkekirkens Nødhjælp skal ADRA og en ukrainsk NGO for skolebørn være med til at genopbygge skoler, børnehaver og andre institutioner i byen Mykolaiv i det sydlige Ukraine. Målet er at styrke næste generations sociale robusthed, så de fx får støtte til i fællesskab at trives og håndtere udfordringer relateret til krigen.

Bevillingen på 20 mio. kroner fra Danida går også til at engagere det ukrainske civilsamfund i at styrke demokratiske processer.

Klimatilpasning i Etiopien
Danida støtter tillige ADRA med 30 mio. kroner, så vi i samarbejde med den tyske NGO ’Welthungerhilfe’ (WHH) kan støtte op om en voldsomt klimaramt befolkning på Afrikas Horn.

WHH hjælper i Kenya, mens ADRA fokuserer indsatsen i Etiopiens tørre Somali-region, hvor vi i forvejen har projekter kørende i samarbejde med Dyrlæger uden Grænser.

Med de nye midler kan ADRA nu yderligere hjælpe befolkningen til at skabe leveveje, der i langt mindre grad bliver påvirket af klimaforandringer. Målet er at forebygge, at borgerne i så stort antal igen skal flygte fra deres hjem på grund af ekstrem tørke eller voldsomme oversvømmelser, som vi så det i 2022 og 2023.

Målgruppen er kvinder og unge, herunder kvægnomader og småbønder, der kæmper for at beskytte deres indtægter, dyr og afgrøder. Innovation med idéer fra borgerne selv og undervisning i klimasmart forvaltning af naturressourcer er en del af metoderne. I alle tiltag er der fokus på at få borgerne til at arbejde i fællesskaber på tværs af befolkningsgrupper for at mindske risikoen for konflikt.

Hjælp til flygtninge i Uganda
Novo Nordisk Fonden donerer 5 mio. kr. til et ADRA-projekt i det vestlige Uganda, der skal forebygge sult blandt mennesker i flygtningebosættelserne Kyaka og Rwamwamja.

På grund af faldende bidrag til FN fra verdenssamfundet, er mængden af den mad, som uddeles blandt flygtningene, faldet drastisk. Fødevareusikkerhed er derfor et stort problem for de på forhånd udsatte kvinder, børn og mennesker med handicap, der er flygtet ind over grænsen.

ADRA operer i forvejen i Kyaka. Dels med at bygge huse til flygtninge med særlige behov og dels med at støtte flygtninge i at skabe nye leveveje og blive selvforsørgende. Det gør vi ved at lære dem, hvordan de tilpasser deres smålandbrug til den nye klimavirkelighed, hvordan de øger fortjenesten på deres afgrøder på markedet, og hvordan kvinder kan styrke hinanden ved at gå sammen om at danne lokale andelssparekasser – såkaldte spare-lånegrupper.

Midlerne fra Novo Nordisk Fonden skal særligt finansiere ADRA’s indsats med at få evalueret og dokumenteret resultaterne sammen med et universitet. Målet er at udbrede metoderne og kendskabet til dem blandt fx andre NGO’er, donorer og i forskningsmiljøet.

Kommentarer

Skriv et svar

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: