20. september 2021

Vores hjælp breder sig som ringe i vandet

Hjælpeaktion 2021 er i gang, og temaet er ’Hjælp en flygtningefamilie’. Pia Jensen fra ADRA Danmark svarer her på, hvorfor hun har viet sit arbejdsliv til at hjælpe verdens flygtninge

Pia Jensen, der i efteråret 2020 startede som humanitær koordinator i ADRA Danmark, har arbejdet med flygtninge og nødhjælp gennem 10 år både i Etiopien, Afghanistan, Irak, Myanmar, Nepal og for hele Asien-regionen. Arbejdsgiverne har både været store internationale NGO’er og FN. På hendes CV står en kandidatgrad inden for flygtningestudier.

Som optakt til dette efterårs Hjælpeaktion svarer Pia på en række spørgsmål om indsamlingens tema; ’Hjælp en flygtningefamilie’: www.hjælpeaktion.dk

Hvorfor sætter ADRA fokus på flygtninge i dette års Hjælpeaktion?

”Fordi vi aldrig før har set så mange flygtninge på kloden. 80 millioner mennesker verden over er lige nu internt fordrevet til andre dele af deres land på grund af krige, konflikter og klimaforandringer. Yderligere 26 millioner er flygtet over landegrænser for at komme i sikkerhed. Samtidig er verdens nødhjælpsbudgetter de laveste gennem mange år på grund af blandt andet Corona og politiske forandringer som Brexit.”

Hvorfor har du valgt at bruge dit arbejdsliv på at hjælpe flygtninge?

”Fordi det er så uretfærdigt, at ikke alle mennesker har samme chancer i livet. I flyet på vej til mit seneste besøg i Sudan sad afviste asylansøgere. Det er mennesker, som bare er uheldige at være født i et konfliktramt land. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dem med at genstarte livet.

Min egen indgangsvinkel passer godt med ADRA’s strategi, der linker til længerevarende nødhjælpsprojekter i blandt andet Yemen, Syrien, Sudan og Sydsudan.

Vi vil ikke alene hjælpe dem til at overleve, men også støtte dem i at kunne forsørge sig selv og give dem adgang til deres rettigheder såsom beskyttelse af fx piger og kvinder og skolegang til børnene.”

Hvad er ADRA særligt god til i arbejdet med flygtninge?

”ADRA deler ikke bare nødhjælp ud for så at smutte igen, hvilket jeg har oplevet i andre organisationer. Vi er ikke derude i isolerede områder for at blive ’set’ af de store donorer. Vi har i forvejen en stor tilknytning til de samfund, vi arbejder i, på grund af Adventistkirken, og så har vi den tilgang, at vi bliver hos familierne, indtil vi har tillid til, at de kan stå på egne ben. Det fokus tiltalte mig, da jeg søgte jobbet i ADRA.”

Hvordan hjælper ADRA konkret?

”Vi hjælper mennesker på flugt både inden for deres landegrænse og i nabolandene, og det har intet at gøre med, at vi så er fri for at få dem til Europa. Det er mest hensigtsmæssigt for flygtningene selv og mest effektivt at integrere dem i deres nærområder. Alt for mange mennesker drukner i Middelhavet i deres desperate forsøg på at beskytte sig selv og deres familier. Derudover har ADRA fokus på ikke at give disse udsatte mennesker prædikatet ’flygtning’. Vi vil hellere støtte dem i at være en aktiv og samspillende del af deres værtssamfund. Vi giver dem muligheder og ressourcer, så de kan løfte i flok.

Jeg har lige været i Sudan i en af de flygtningelejre med sydsudanesere, hvor ADRA har nødhjælpsprojekter. Her bor 200.000 flygtninge. Blandt dem er vi begyndt at uddele kontanter til særligt udvalgte familier, for at de selv kan indkøbe mad og fornødenheder på de lokale markeder. De sætter gang i handelen, så det omgivende samfund får glæde af deres tilstedeværelse. En positiv dominoeffekt kan opstå.

Siden første runde med uddeling af kontanter i 2020 har Sudans myndigheder responderet meget positivt på vores indsats, fordi de kan se, at folk har fået flere muligheder for at skabe sig et livsgrundlag.”

Er uddeling af nødhjælp ikke bare en dråbe i havet?

”Hvert eneste menneske, vi hjælper til at overleve, er det hele værd, men det er klart, at traditionel nødhjælp i form af uddeling af vand og mad ikke løser verdens konflikter. Der skal mere til. En vej er at give fattige og udsatte mennesker mulighed for at stå op for deres menneskerettigheder og tale deres egen sag samt at støtte dem i at tilføre værdi til et samfund. Det redder ikke et helt lands økonomi, men det kan brede sig som ringe i vandet, så flere og flere kan forbedre deres eksistensgrundlag.

Situationen for flygtningene i Sudans lejre er tragisk, og de kæmper med alt, hvad de har, hvilket er lidt. Måske er jeg en jubel-idiot, men det er voldsomt inspirerende at se, hvordan disse mennesker alligevel holder modet oppe. De er ikke blevet apatiske, men kæmper for dagen i morgen og sender så vidt muligt deres børn i skole. Så må du og jeg heller ikke miste modet, men fortsat kæmpe for dem.”

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: