Støt nu

Vi bruger pengene...

ADRA Danmarks indtægter var i 2017 på 74,7  millioner kr.

ikon  92,1 % gik til udvikling og nødhjælp.

ikon  7,9 % gik til administration og fundraising.

 

ADRA Danmark har en målsætning om at have en administrationsprocent på omkring 10 %. Det vil sige, at der fra 100 kroners indtægter går ca. 90 kroner til projekter og fattigdomsbekæmpelse udenfor Danmarks grænser.

Læs hele årsrapporten 2017:  På dansk... På engelsk...

...der hvor de gør gavn!

 

Forside Aarsrapport 2017

 

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

 

Lønninger i ADRA Danmark

ADRA Danmarks generalsekretær får 59.722 kroner om måneden - inkl. pension. Personalet er lønnet efter statens takster for basisløn uden tillæg og 17 % i pension. Bestyrelsen og dennes formand arbejder gratis.

ADRA Danmarks er medlem af Insamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO