For når den gode vilje er til stede, påskønnes den i forhold til hvad man evner, ikke i forhold til, hvad man ikke evner. (Andet Korintherbrev 8;12)

Hjælpeaktion

Hjælpeaktion er Adventistkirkens årlige indsamling til fordel for ADRA Danmarks arbejde med verdens nødlidende og fattige. Siden 1908 har menighedernes medlemmer samlet ind med raslebøtterne

Midlerne fra Hjælpeaktion giver os mulighed for at reagere hurtigt på akut opståede kriser i verden såsom naturkatastrofer, epidemier eller konflikter og krige. Pengene går til både nødhjælp og mere langsigtet hjælp, dér hvor behovet og mulighederne er størst lige nu!

Hjælpeaktion opererer ud fra princippet om næstekærlighed, og har fundet sted i mere end 110 år. Hvert år samler flere hundrede frivillige ind blandt venner og bekendte.

Se bladet Hjælpeaktion 2022 her

Hvis du støtter, er du blandt andet med til at:

    • Få børn i skole
    • Give kvinder en stemme og en værdig tilværelse
    • Give nødlidende mad, rent vand og et sted at sove
    • Uddanne i landbrug og salg så mennesker kan bliver selvforsynende med mad

Bliv indsamler!

Hjælpeaktion er i gang året rundt. Indsamlingen foregår ved at du samler ind blandt venner og bekendte.

Jo flere frivillige, der melder sig, des bedre indsamling idet “mange bække små” som bekendt “gør en stor å”.

I dette idékatalog kan du finde inspiration til
alverdens kreative måder at samle ind på

 

 

 

 

Du kan være med til skabe opmærksomhed omkring en vigtig sag ved fx at lave din egen Facebook-indsamling, dele den og således opmuntre dit sociale netværk til at donere et beløb til Hjælpeaktion.

Når du tilmelder dig som indsamler, sætter vi dig i kontakt med en lokal indsamlingsleder, som vil give dig vejledning, materiale mv.

Her kan du tilmelde dig:
E-mail: info@adra.dk
eller telefon: 4558 7700

Indtil for nyligt var det muligt, at gå fra dør til dør med en indsamlingsbøtte. I dag må du KUN banke på døre hos folk, du kender. Se en vejledning her

I videoerne nedenfor kan du høre, hvad der tidligere har motiveret unge mennesker til at samle ind til Hjælpeaktion.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: