For når den gode vilje er til stede, påskønnes den i forhold til hvad man evner, ikke i forhold til, hvad man ikke evner. (Andet Korintherbrev 8;12)

Hjælpeaktion

Hjælpeaktion er Adventistkirkens årlige indsamling til fordel for ADRA Danmarks arbejde med verdens nødlidende og fattige. Siden 1908 har menighedernes medlemmer gået fra dør til dør med raslebøtterne

Midlerne fra Hjælpeaktion giver os mulighed for at reagere hurtigt på akut opståede kriser i verden såsom naturkatastrofer, epidemier eller konflikter og krige. Pengene går til både nødhjælp og mere langsigtet hjælp, dér hvor behovet og mulighederne er størst lige nu!

Hjælpeaktion opererer ud fra princippet om næstekærlighed, og har fundet sted i mere end 110 år. Hvert år samles flere hundrede frivillige for at gå fra dør til dør med raslebøtterne.

Se bladet Hjælpeaktion 2020 her

Hvis du støtter, er du blandt andet med til at:

    • Få børn i skole
    • Give kvinder en stemme og en værdig tilværelse
    • Give nødlidende mad, rent vand og et sted at sove
    • Give uddannelse så mennesker kan bliver selvforsynende med mad
    • Give samfund ressourcer til uddannelse

Meld dig som indsamler!

Hjælpeaktion er i gang året rundt. Indsamlingen foregår dels ved at du går fra dør til dør og dels ved henvendelse til venner, bekendte og tidligere bidragsydere.

Jo flere frivillige, der melder sig, des bedre da “mange bække små” som bekendt “gør en stor å”.

Når du tilmelder dig som indsamler, sætter vi dig i kontakt med en lokal indsamlingsleder, som vil give dig vejledning, materiale mv.

Her kan du tilmelde dig:
E-mail: info@hjaelpeaktion.dk
eller telefon: 4558 7700

Start din egen onlineindsamling

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i husstandsindsamlingen, kan du lave din egen indsamling online. På denne måde kan du være med til skabe opmærksomhed omkring en vigtig sag, dele den via de sociale medier og engagere dit sociale netværk ved opfordre dem til at donere et beløb til din indsamling.

Klik ind på Betternow og start din egen indsamling

“Uden håb er alt intet. Derfor har vores nødhjælp et langt sigte. Vores mål er at forvandle nøden til håb og udvikling”

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: