Hvad er FFS

FFS er et læringslaboratorium for småbønder, hvor de lærer nye landbrugsmetoder, som øger høsten af deres afgrøder

FFS: Farmer Field School:

FFS er en afprøvet læringsmetode, som første gang blev udviklet og introduceret af FN’s Fødevare og Landbrugsorganisation (FAO) i 1989 i Indonesien. Siden har flere millioner bønder verden over lært af metoden.

En stor del af ADRA Danmarks målgruppe er fattige afrikanske småbønder. Derfor arbejder ADRA Danmark bl.a. med metoden i Malawi og Etiopien.

Metoden er inddragende og eksperimenterende. Den giver bønderne mulighed for som gruppe at afprøve og sammenligne forskellige metoder og afgrøder i stedet for, at de blot bliver fortalt, hvordan de skal gøre. Det sikrer ejerskab til de nye metoder, og gør de enkelte småbønder bedre i stand til lære fra sig i lokalsamfundet.

Metoden er dog tidskrævende og skal foregå systematisk, fordi småbønderne både arbejder med en kontrolmark, hvor de fortsætter med den traditionelle dyrkningsmetode, og på en mark, hvor de eksperimenterer med nye tiltag. Det kan eksempelvis være nye sorter, nye måder at klargøre markerne på, nye vandingsmetoder eller en ny slags gødning.

ADRA kommer gerne med forslag til, hvad der skal testes, men i sidste ende er det bønderne selv, der beslutter, hvad de vil prøve af.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: